Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 34 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 И възлезе Мойсей от Моавовите полета на гората Нево, на върха Фасга, който е срещу Иерихон. И показа му Господ всичката Галаадска земя дори до Дан,
2 и всичката Нефталимова земя, и земята Ефремова и Манасийна, и всичката Юдина земя дори до последното море,
3 и полуден, и околносттта на дола на Иерихон, град на финици, дори до Сигор.
4 И рече му Господ: Тая е земята за която се клех на Авраама, на Исаака, и на Якова и рекох: На семето ти ще я дам: аз те направих да я видиш с очите си; но там няма да минеш.
5 И умря там Мойсей рабът Господен, в Моавовата земя, според думата Господня.
6 И погребе го в дола в Моавовата земя срещу Вет-Фегор; и никой не знае гроба му дори до днес.
7 И Мойсей беше на сто и двадесет години когато умря: очите му не запряха, и силата му не намаля.
8 И плакаха Израилевите синове за Мойсея в Моавовите полета тридесет дни; и свършиха се дните на плача и жаленето за Мойсея.
9 И Исус синът Навиев беше пълен с дух на мъдрост, защото Мойсей беше възложил ръцете си на него; и слушаха го Израилевите синове, и правеха както заповяда Господ Мойсею.
10 И не се въздигна вече в Израил пророк като Мойсея, когото позна Господ лице с лице
11 във всичките знамения и чудеса които Господ го прати да направи в Египетската земя на Фараона, и на всичките му слуги, и на всичката му земя,
12 и във всичката крепка ръка, и във всичките големи и удивителни дела които направи Мойсей пред очите на всичкия Израил.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34