Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 И сега слушай, Израилю, повеленията и съдовете, които аз ви уча да правите, за да живеете, и да влезете и наследите земята която Господ Бог на отците ви дава вам.
2 Да не притуряте върх словото което ви аз заповядвам, нито да отнемате от него: да пазите заповедите на Господа Бога вашего които ви аз заповядвам.
3 Очите ви видяха що направи Господ заради Ваалфегора; защото всичките человеци които се поведоха по Ваалфегора Господ Бог ваш ги изтреби отсред вас.
4 А вие които сте се прилепили при Господа Бога вашего всички сте живи днес.
5 Ето, аз ви научих повеления и съдове, както ми заповяда Господ Бога мой, да правите така в земята в която влазяте да я наследите.
6 И тъй, пазете и правете ги; защото това е мъдростта ви и разумът ви пред очите на народите които ще чуят за всички тези повеления, и ще рекат: Ето, мъдри и разумни люде са великий този народ.
7 Защото кой е този велик народ към когото боговете му са близу при него, както е всякога Иеова Бог наш когато го призоваваме?
8 Или кой е този голям народ който има таквизи праведни повеления и съдове какъвто е всичкий този закон който полагам пред вас днес?
9 Само внимай на себе си и пази добре душата си, да не забравиш делата които видяха очите ти, и да се не отделят от сърдцето ти, през всичките дни на живота ти; но казвай ги на синовете си, и на синовете на синовете си:
10 деня в който застана ти пред Господа Бога твоего в Хорив, когато ми рече Господ: Събери ми людете, и ще ги направя да чуят думите ми, за да се научат да ми се боят в всичките дни колкото живеят на земята, и да учат синовете си.
11 И вие приближихте и застанахте под гората; и гората гореше с огън до сред небето, и имаше тъмнина, облак, и мрак.
12 И говори Господ вам отсред огъня: вие чухте гласа на думите, но не видяхте никакво подобие; само глас чухте.
13 И ви яви завета си който ви заповяда да вършите, сиреч, десетте заповеди; и написа ги на две каменни плочи.
14 И заповяда ми Господ в онова време да ви науча повеления и съдове, да ги правите в тази земя в която вие влязвате да я наследите.
15 Сега внимайте добре в душите си; защото в деня в който Господ говори вам в Хорив отсред огъня вие не видяхте никакво подобие,
16 да не би да се развратите и си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или на жена,
17 подобие на някой скот който е на земята, подобие на някоя крилата птица която лети под небето,
18 подобие на нещо което пълзи по земята, подобие на някоя риба която е у водите под земята;
19 и да не би като дигнеш очи към небето, и видиш слънцето, и луната, и звездите, всичкото воинство небесно, да се прелъстиш та да им се поклониш и да послужиш на тях, които Господ Бог твой раздели на всичките народи които са под всичкото небе.
20 А вас взе Господ и изведе ви из желязната пещ, из Египет, да бъдете люде за негово наследие, както и сте днес.
21 И разгневи се Господ на мене заради вас, и закле се да не премина Иордан и да не влезна в оназ добра земя която Господ Бог твой ти дава за наследие.
22 Но аз ще умра в таз земя, аз няма да премина Иордан; а вие ще преминете, и ще наследите онази добра земя.
23 Внимайте на себе си да не забравите завета на Господа Бога вашего който направи с вас, та си направите идол, подобие на нещо което запрети Господ Бог твой;
25 Ако ли ти се родят синове, и синове на синове, и живеете много време на земята, и се развратите и направите идол, образ на нещо, и направите това зло пред Господа Бога твоего, и го разгневите,
26 викам свидетели небето и земята против вас днес че непременно скоро ще се изгубите от земята за която прехождате Иордан да я превземете: няма да живеете много време в нея, но съвсем ще се изтребите.
27 И ще ви разпръсне Господ между народите, и ще останете малцина числом между езичниците в които ще ви въдеде Господ.
28 И ще послужите там на богове, на дела от человечески ръце, на дърво и камик, които нито видят, нито чуят, нито ядат, нито обоняват.
29 И от там ще потърсите Господа Бога вашего, и ще го найдете когато го потърсите с всичкото си сърдце и с всичката си душа.
30 Когато се намериш в скръб, и те постигне всичко това в последните дни, ако се обърнеш към Господа Бога твоего и послушаш гласа му,
31 понеже Господ Бог твой е Бог милостив, няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета на отците ти за който им се кле.
32 Защото попитай сега за първите дни които бяха преди тебе, от който ден направи Бог человека на земята, и попитай от край небето до край небето: ставало ли е нещо таково като голямото това дело, или чувало ли се е подобно на него?
33 чули ли са някога люде Божия глас да говори отсред огън както ти си чул, и да останат живи?
34 Или предприел ли е Бог да дойде да вземе за себе си народ изсред друг народ с опитвания, знамения, и чудеса, и с бран, и с силна ръка, и с прострена мишца, и с големи ужаси по всичко колкото Господ Бог ваш направи за вас в Египет пред очите ти?
35 Тебе се даде да видиш това за да познаеш че Иеова, той е Бог: няма друг освен него.
36 Направи те да чуеш гласа му от небето да те научи, и на земята показа ти великия си огън; и ти чу думите му изсред огъня.
37 И понеже обичаше той отците ти, за това избра техното семе след тях, и изведе те пред себе си из Египет с крепката своя сила,
38 за да изгони от лицето ти по-големи и по-силни от тебе народи, да те въведе да ти даде земята им в наследие както днес.
39 Познай прочее днес и тури на сърдцето си че Иеова е Бог на небето горе и на земята долу: няма друг.
40 И пази повеленията му и заповедите му които ти аз днес заповядвам, за да благоденствуваш ти и синовете ти по тебе, и да дългоденствуваш на земята която Господ Бог твой ти дава за всегда.
41 Тогаз Моисей отдели три града отсам Иордан към изток слънца
42 за да прибегне там онзи убийца който убие ближнаго си без намерение, без да го е ненавиждал по-напред, и като побегне в един от тези градове да живее:
43 Восор в пустинята, в полянската земя на Рувимовците, и Рамот в Галаад на Гадовците, и Голан у Васан на Манасиевците.
44 И този е законът който положи Моисей пред Израилевите синове:
45 тези са свидетелствата, и повеленията, и съдовете които говори Моисей на Израилевите синове когато излязоха из Египет,
46 отсам Иордан в дола срещу Вет-фегор, в земята на Сиона Аморейския цар който живееше в Есевон, когото поразиха Моисей и Израилевите синове като излязоха из Египет.
47 И превзеха земята му и земята на Ога Васанския цар, на двама Аморейски царе които бяха отсам Иордан към изток слънца,
48 от Ароир който е при устието на реката Арнон до гората Сион, тя е Ермон,
49 и всичката равнина отсам Иордан към изток до морето на равнината под Асдот-фасга.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34