Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Когато Господ Бог твой те въведе в земята в която отхождаш да я наследиш, и изгони много народи от лицето ти, Хетейците, и Гергесейците, и Аморейците, и Хананейците, и Ферезейците, и Евейците, и Иевусейците, седем народи по-големи и по-силни от тебе,
2 и когато Господ Бог твой ги предаде на тебе да ги поразиш, с проклетия да ги изтребиш: да не направиш уговор с тях, нито да ги пожалиш;
3 нито да направиш сватовство с тях, да не дадеш дъщеря си на сина му, нито да вземеш дъщеря му за сина си;
4 защото ще отвърнат синовете ти от след мене за да служат на други богове; и ще се разпали гневът Господен на вас, и скоро ще те изтреби.
5 Но така да направите с тях: жертвениците им да разорите, и кумирите им да изтрошите, и Ашерите им да изсечете, и истуканите им с огън да изгорите.
6 Понеже вие сте люде свети Господу Богу нашему: избра вас Господ Бог ваш да бъдете собствен нему народ от всичките народи които са по лицето на земята.
7 Не ви предпочете Господ нито ви избра за това че сте по-многочислени от всичките народи, защото вие сте най-малочислени от всичките народи;
8 но понеже ви възлюби Господ, и за да упази клетвата с която се кле на отците ви, изведе ви Господ с крепка ръка, и ви избави от дома на рабството, от ръката на Фараона царя Египетскаго.
9 И тъй, да знаеш че Господ Бог твой, той е Бог, Бог верний. който съхранява завета и милостта към онези които го обичат и пазят заповедите му, до тисяща родове;
10 а на онези които го ненавидят, въздава им в лице и ги изтребя: няма да забавя на оногоз който го ненавиди: ще му въздаде в лицето му.
11 За то, пази заповедите, и повеленията, и съдовете които аз ти заповядвам днес да ги правиш.
12 И ако слушате тези съдове, и ги пазите и вършите, ще упази Господ Бог твой за тебе завета и милостта за която се кле на отците ти;
13 и ще те възлюби, и ще те благослови, и ще те умножи, и ще благослови плода на утробата ти, и плода на земята ти, житото ти, и виното ти, и маслото ти, и чредите на говедата ти, и стадата на овците ти, в земята която се кле на отците ти да даде тебе.
14 Ще бъдеш благословен повече от всичките народи: не ще да има неплоден или неплодна в тебе и в скотовете ти.
15 И ще оттегли Господ от тебе всяка болест, и няма да наведе на тебе ни една от злите Египетски болести които познаваш; но ще ги положи върх всички онез които те ненавидят.
16 И да изтребиш всичките народи които Господ Бог твой ти предава: окото ти да ги не пожали; и на боговете им да не служиш, защото това ще ти бъде примка.
17 Ако ти речеш в сърдцето си: Тия народи са по-многочислени от мене: как ще мога да ги изгоня? -
18 да се не убоиш от тях: помни добре що направи Господ Бог твой на Фараона и на всичките Египтяни:
19 големите опитвания които видеха очите ти, и знаменията, и чудесата, и крепката ръка, и прострената мишца с които те Господ Бог твой изведе: така ще направи Господ Бог твой на всичките народи от които се ти боиш.
20 Още и стършени ще проводи Господ Бог твой на тях доде се изтребят които са останали и са се скрили от лицето ти.
21 Да се не убоиш от тях; защото Господ Бог твой е всред тебе, Бог велик и страшен.
22 И ще изкорени Господ Бог твой малко по малко тези народи от лицето ти: не можеш ги ти изтреби скоро, за да се не умножат върз тебе полските зверове.
23 Но Господ Бог твой ще ти ги предаде, и ще ги докара в голямо смятение, така що те ще погинат.
24 И ще предаде царете им в ръката ти, и ще погубиш името им от поднебесната: никой не ще може да устои пред тебе доде ги изтребиш.
25 Кумирите на боговете им изгорете с огън: да не пожелаеш да вземеш за себе си среброто или златото което е върх тях, за да се не впримчиш в него, понеже то е мерзост Господу Богу твоему.
26 И да не внесеш гнусота в дома си, за да не станеш проклет както нея: да имаш съвършено отвращение от нея, и да ти бъде съвсем гнусно, защото е проклетия.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34