Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Всичките заповеди които ви заповядвам аз днес, да внимаете да ги вършите, за да живеете, и да се умножите, и да влезете и наследите земята за която се кле Господ на отците ви.
2 И да помниш всичкия път по който те води Господ Бог твой в тия четиридесет години по пустинята за да те смири, да те опита за да познае що има в сърдцето ти, да ли ще упазиш заповедите му, или не.
4 Облеклата ти не овехтяха на тебе, нито ногата ти е отекла в тези четиридесет години.
5 Ще познаеш прочее в сърдцето си че както человек наказва сина си, така Господ Бог твой те наказва.
6 За това, да пазиш заповедите на Господа Бога твоего, да ходиш в пътищата му и да се боиш от него.
7 Защото Господ Бог твой те завожда на земя добра, в земя на водни реки, на източници и бездни които извират в долове и планини;
8 в земя на жито, и ечимик, и лозя, и смокви, и нарове; в земя на маслини и мед;
9 в земя дето ще ядеш хляб не с скудост, не ще да си лишен от нищо в нея; в земя на която каменете са желязо, и от горите й ще изкопаеш мед.
10 Когато ядеш и се наситиш, да благословиш Господа Бога твоего за добрата земя която ти е дал.
11 Внимай да не забравиш Господа Бога твоего и да не престъпиш заповедите му, и съдовете му, и повеленията му които ти аз заповядвам днес,
12 да не би като ядеш и се наситиш, и съградиш добри къщи и се населиш,
13 и говедата ти и овците ти се умножат, и се умножи среброто ти и златото ти, и всичко що имаш се умножи,
14 да не би се тогаз превъзнесло сърдцето ти, та забравиш Господа Бога твоего който те изведе из Египетската земя, из дома на рабството;
15 който те преведе през тази голяма и страшна пустиня дето имаше горителни змии, скорпии, и суша, дето нямаше вода; който ти извади вода из твърдия камик;
16 който те храни в пустинята с манна, която не знаеха отците ти, за да те смири и да те опита, да ти направи добро в сетнините ти;
17 и да не би да речеш в сърдцето си: Силата ми и крепостта на ръката ми спечелиха ми това богатство.
18 Но да помниш Господа Бога твоего; защото той е който ти дава сила да придобиваш богатство, за да утвърди завета си за който се кле на отците ти, както днес.
19 Ако ли забравиш Господа Бога твоего, и отидеш след други богове, и служиш им, и поклониш им се, свидетелствувам на вас днес че съвсем ще се изтребите.
20 Както народите които Господ изтребва от лицето ви, така ще се изтребите, защото не послушахте гласа на Господа Бога вашего.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34