Търсене в Библията онлайн
 
Юда 1 глава
×
1 
1 Юда, раб Исус Христов, а брат Яковов, до званите които са осветени от Бога Отца и съхранени от Исуса Христа:
2 Милост да се умножи вам, и мир, и любов.
3 Възлюблени, понеже полагам всеко старание да ви пиша за общото спасение, за нуждно счетох да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за верата която еднъж бе предадена на светиите.
4 Защото се примъкнаха некои человеци, които отдавна са предназначени на това осъждение, нечестиви които преобръщат благодатта на Бога нашего във невъздържаност, и отричат се от самаго Владика Бога и Господа нашего Исуса Христа.
5 А искам да ви напомня, ако и да сте познали вие еднъж това, че Господ, от как избави своя народ из Египетската земя, погуби после онези които не поверваха.
6 И ангелите които не упазиха своето достойнство, но напуснаха собственото си жилище, варди във вечни връзки отдолу под мрака за съда на великия ден:
7 Както Содом, Гомор, и околните им градове подобно тем се предадоха на блудство и следваха след чужда плът, предлежат за пример като търпят наказанието на вечния огън;
8 така и тези които бълнуват и оскверняват плътта, презират властта, и началствата злословят.
9 А Михаил архангел, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тело, не смея да произнесе против него хулително осъждение, но рече: Господ да ти запрети.
10 Но те злословят това което не знаят, а което знаят природно както безсловесните животни, в това разтлеват себе си.
11 Горко им! защото ходиха в пътя Каинов, и зарад мъзда рукнаха се в заблуждението Валаамово, и погинаха в упорството Кореево.
12 Те са петна на вашите любовни събрания, като пируват с вас заедно без страх и напасват себе си: облаци безводни, носени от ветровете; дървета есенни, безплодни, дваж умрели, изкоренени:
13 свирепи вълни морски които изпущат като пена своите си срамоти: звезди скитателни за които е във век завардена мрачна тъмнина.
14 А пророкува за тех и Енох, седмий от Адама, и рече: Ето, иде Господ с много хиляди свои светии
15 да направи съдба над всички, и да изобличи всичките между тех нечестиви за всите дела на техното нечестие които сториха, и за всите жестоки думи които говориха против него нечестивите грешници.
16 Те са роптатели, мъмрици, които ходят по похотите си; и устата им надуто говорят, и ласкаят лица за печалба.
17 Но вие, възлюблени, помнете думите предречени от апостолите на Господа нашего Исуса Христа,
18 как ви казваха че на последно време ще има подсмиватели които ще ходят по своите си нечестиви похоти.
19 Те са които се отлъчват, плътски, които Дух немат.
20 А вие, възлюблени, назидавайте себе си на пресветата ваша вера, и молете се Духом Светим.
21 Пазете себе си в любовта Божия, в ожидание на милостта на Господа нашего Исуса Христа за живот вечен.
22 И към едни бивайте милостиви, с разсъждение;
23 а други спасявайте със страх като ги изтръгвате из огъня; и гнусете се даже и от дрехата осквернена от плътта.
24 А на оногози който може да ви съхрани безгрешни, и да ви постави непорочни в радост пред неговата си слава,
25 единому премъдрому Богу и Спасу нашему, да бъде слава и величие, държава и власт, и нине и във вся веки. Амин.
Цариградски превод
1