Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Павел, раб Исус Христов, призван апостол, избран да проповеда евангелието Божие,
2 (което по-напред обеща Бог чрез пророците си в светите писания,
3 за Сина си, Господа нашего Исуса Христа, който по плът се роди от семето Давидово,
4 а по Духа на Светинята, чрез възкресението от мъртвите, откри се във всичка сила Син Божий;
5 чрез когото приехме благодат и посланичество за негово име да приведем в послушанието на верата от всичките народи;
6 между които сте и вие призвани от Исуса Христа,)
7 на всички вас които сте в Рим, възлюблени Божии, призвани светии: Благодат да бъде вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
8 Най-първо благодаря Богу моему чрез Исуса Христа за всинца ви, защото верата ваша по всичкия свет се възвестява.
9 Понеже свидетел ми е Бог, комуто служа с духа си в благовествуването на Сина му, че непрестанно ви споменвам,
10 и в молитвите си винаги се моля, дано с волята Божия се сподобя некога, да дойда до вас;
11 защото желая да ви видя, за да ви предам духовно некое дарование за утвърдение ваше;
12 а то е да се утеша взаимно между вас чрез общата вера ваша и моя.
13 И не искам, братие, да не знаете че много пъти се каних да дойда до вас за да имам и от помежду вас некой плод както и между другите народи; но до сега все съм бил възпиран.
14 Длъжен съм и на Елини и на варвари, на учени и на неучени;
15 така, колкото от моя страна, готов съм да проповедам евангелието и на вас които сте в Рим.
16 Защото не се срамувам от благовествуванието Христово; понеже е сила Божия за спасение на всекиго който верва, първом на Юдеина а после на езичника.
18 Защото гнев Божий се открива от небето върх всеко нечестие и неправда на человеците които държат истината с неправда.
19 Понеже това което е възможно да се знае за Бога известно е на тех; защото Бог им го изяви.
20 Понеже невидимите негови, сиреч, присносущната негова сила и божественост, виждат се явно, от създание мира разумеваеми чрез творенията; така щото те остават безответни.
21 Защото като познаха Бога не прославиха го като Бога, нито му благодариха; но осуетиха се в своите размишления, и помрачи се несмисленото техно сърдце.
22 Като се казват че са мъдри избезумеха,
23 и славата на нетленнаго Бога измениха в подобие на образ на тленен человек и на птици и на четвероноги и на гадове.
24 За това, и според похотите на сърдцата им предаде ги Бог на нечистота, да се обезчестяват телата им в сами тех,-
25 те които промениха истината Божия в лъжа и поклониха се и послужиха на тварта, а не на Твореца, който е благословен във веки. Амин.
26 За това ги предаде Бог на срамотни страсти; защото и жените им измениха естественото употребение на противоестествено.
27 Подобно и мъжете оставиха естественото употребение на женският пол та се разжегоха в похотта си един на друг, и струват безобразност мъже на мъже, и приимат си достойното въздаяние на своето заблуждение.
28 И както не се постараха да имат разумение за Бога, предаде ги Бог на развратен ум да правят което не подобава,
29 изпълни с всека неправда, с блуд, с лукавство, с користолюбие, и със злоба; пълни със завист, с убийство, с крамола, с измама, и със злонравие;
30 шепотници, клеветници, богоненавистници, хулители, горди, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си,
31 неразумни, вероломни, немилосерди, непримирителни, немилостиви;
32 които още и като знаят праведния Божий съд, че тези които правят таквизи работи са достойни за смърт, не само че ги правят, но и съизволяват на онези които ги правят.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16