Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Павел, раб Исус Христов, призван апостол, избран да проповеда евангелието Божие,
2 (което по-напред обеща Бог чрез пророците си в светите писания,
3 за Сина си, Господа нашего Исуса Христа, който по плът се роди от семето Давидово,
4 а по Духа на Светинята, чрез възкресението от мъртвите, откри се във всичка сила Син Божий;
5 чрез когото приехме благодат и посланичество за негово име да приведем в послушанието на верата от всичките народи;
6 между които сте и вие призвани от Исуса Христа,)
7 на всички вас които сте в Рим, възлюблени Божии, призвани светии: Благодат да бъде вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
8 Най-първо благодаря Богу моему чрез Исуса Христа за всинца ви, защото верата ваша по всичкия свет се възвестява.
9 Понеже свидетел ми е Бог, комуто служа с духа си в благовествуването на Сина му, че непрестанно ви споменвам,
10 и в молитвите си винаги се моля, дано с волята Божия се сподобя некога, да дойда до вас;
11 защото желая да ви видя, за да ви предам духовно некое дарование за утвърдение ваше;
12 а то е да се утеша взаимно между вас чрез общата вера ваша и моя.
13 И не искам, братие, да не знаете че много пъти се каних да дойда до вас за да имам и от помежду вас некой плод както и между другите народи; но до сега все съм бил възпиран.
14 Длъжен съм и на Елини и на варвари, на учени и на неучени;
15 така, колкото от моя страна, готов съм да проповедам евангелието и на вас които сте в Рим.
16 Защото не се срамувам от благовествуванието Христово; понеже е сила Божия за спасение на всекиго който верва, първом на Юдеина а после на езичника.
17 Защото правдата Божия в него се открива чрез вера за вера, както е писано: "Праведният чрез вера ще живее."
18 Защото гнев Божий се открива от небето върх всеко нечестие и неправда на человеците които държат истината с неправда.
19 Понеже това което е възможно да се знае за Бога известно е на тех; защото Бог им го изяви.
20 Понеже невидимите негови, сиреч, присносущната негова сила и божественост, виждат се явно, от създание мира разумеваеми чрез творенията; така щото те остават безответни.
21 Защото като познаха Бога не прославиха го като Бога, нито му благодариха; но осуетиха се в своите размишления, и помрачи се несмисленото техно сърдце.
22 Като се казват че са мъдри избезумеха,
23 и славата на нетленнаго Бога измениха в подобие на образ на тленен человек и на птици и на четвероноги и на гадове.
24 За това, и според похотите на сърдцата им предаде ги Бог на нечистота, да се обезчестяват телата им в сами тех,-
25 те които промениха истината Божия в лъжа и поклониха се и послужиха на тварта, а не на Твореца, който е благословен във веки. Амин.
26 За това ги предаде Бог на срамотни страсти; защото и жените им измениха естественото употребение на противоестествено.
27 Подобно и мъжете оставиха естественото употребение на женският пол та се разжегоха в похотта си един на друг, и струват безобразност мъже на мъже, и приимат си достойното въздаяние на своето заблуждение.
28 И както не се постараха да имат разумение за Бога, предаде ги Бог на развратен ум да правят което не подобава,
29 изпълни с всека неправда, с блуд, с лукавство, с користолюбие, и със злоба; пълни със завист, с убийство, с крамола, с измама, и със злонравие;
30 шепотници, клеветници, богоненавистници, хулители, горди, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си,
31 неразумни, вероломни, немилосерди, непримирителни, немилостиви;
32 които още и като знаят праведния Божий съд, че тези които правят таквизи работи са достойни за смърт, не само че ги правят, но и съизволяват на онези които ги правят.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16