Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Братие, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога за Израиля е техното спасение.
2 Защото свидетелствувам за тех че имат ревност за Бога, но не по право разумение.
3 Понеже Божията правда като не разумеват и своята си правда като искат да възстановят, не се покориха на Божията правда.
4 Понеже Христос е свършването на закона за оправдание на всекого който верва.
9 че: Ако изповедаш с устата си Господа Исуса, и поверваш в сърдцето си че Бог го е възкръсил от мъртвите, ще се спасиш.
10 Защото със сърдце верва некой за оправдание, и с уста бива изповедване за спасение.
12 Понеже нема разлика между Юдеина и езичника; защото сам той е Господ на всички, богат към всички които го призовават.
14 Как прочее ще призоват тогози в когото не са повервали? И как ще поверват в тогози за когото не са чули? И как ще чуят без проповедник?
17 И тъй, верата е от слушане, а слушането от словото Божие.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16