Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И тъй, моля ви, братие, за Божието милосердие, да представите телата ваши в жертва жива, света, благоугодна Богу; то да бъде разумното ваше служене;
2 и недейте се съобразява с този век, но преобразувайте се с обновлението на ума си, за да познавате от опитът що е благата, угодната, и съвършената воля Божия.
3 Защото казвам чрез дадената ми благодат всекиму който е между вас, да не мъдрува за себе си по-високо от колкото требва да мъдрува, но да мъдрува така щото да смиреномъдърствува, по мерката на верата която мерка е всекиму Бог разделил.
4 Защото както имаме много удове в едно тело, а всичките удове немат истата работа,
5 така и ние многото едно тело сме в Христа, а всеки от нас сме удове един на друг.
6 И като имаме дарования различни по дадената нам благодат, ако е пророчество, да пророчествуваме съразмерно на верата;
7 ако ли служене, да прилежаваме в служението; ако учи некой, да пребъдва в учението;
8 ако увещава, в увещанието; който раздава, да раздава с простота; който началствува, да началствува с усърдие; който милва, да милва доброволно.
9 Любовта да бъде нелицемерна: имайте отвращение от злото, и прилепявайте се към доброто.
10 Обичайте се един друг с братска любов: предваряйте да си отдавате един на друг почест;
11 бивайте в усърдието нелениви, духом пламенни: Господу служете:
12 в надежда бивайте радостни, в скръб търпеливи, в молитва постоянни:
13 помагайте на светиите в нуждите им: от гостолюбие се не оставяйте.
14 Благославяйте тези които ви гонят: благославяйте, и не кълнете.
15 Радвайте се с онези които се радват, и плачете с онези които плачат.
16 Истото един към друг мъдрувайте: не мъдрувайте високи неща, но да се водите по смирените: не имайте себе си за мъдри.
17 Никому не въздавайте зло за зло; промишлявайте това което е добро пред всичките человеци.
18 Ако е възможно, колкото от ваша страна, имайте мир с всичките человеци.
21 Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16