Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И тъй, моля ви, братие, за Божието милосердие, да представите телата ваши в жертва жива, света, благоугодна Богу; то да бъде разумното ваше служене;
2 и недейте се съобразява с този век, но преобразувайте се с обновлението на ума си, за да познавате от опитът що е благата, угодната, и съвършената воля Божия.
3 Защото казвам чрез дадената ми благодат всекиму който е между вас, да не мъдрува за себе си по-високо от колкото требва да мъдрува, но да мъдрува така щото да смиреномъдърствува, по мерката на верата която мерка е всекиму Бог разделил.
4 Защото както имаме много удове в едно тело, а всичките удове немат истата работа,
5 така и ние многото едно тело сме в Христа, а всеки от нас сме удове един на друг.
6 И като имаме дарования различни по дадената нам благодат, ако е пророчество, да пророчествуваме съразмерно на верата;
7 ако ли служене, да прилежаваме в служението; ако учи некой, да пребъдва в учението;
8 ако увещава, в увещанието; който раздава, да раздава с простота; който началствува, да началствува с усърдие; който милва, да милва доброволно.
9 Любовта да бъде нелицемерна: имайте отвращение от злото, и прилепявайте се към доброто.
10 Обичайте се един друг с братска любов: предваряйте да си отдавате един на друг почест;
11 бивайте в усърдието нелениви, духом пламенни: Господу служете:
12 в надежда бивайте радостни, в скръб търпеливи, в молитва постоянни:
13 помагайте на светиите в нуждите им: от гостолюбие се не оставяйте.
14 Благославяйте тези които ви гонят: благославяйте, и не кълнете.
15 Радвайте се с онези които се радват, и плачете с онези които плачат.
16 Истото един към друг мъдрувайте: не мъдрувайте високи неща, но да се водите по смирените: не имайте себе си за мъдри.
17 Никому не въздавайте зло за зло; промишлявайте това което е добро пред всичките человеци.
18 Ако е възможно, колкото от ваша страна, имайте мир с всичките человеци.
19 Не си отмъстявайте, възлюблени мои; но дайте место на гнева; защото е писано: "Мое е отмъщението, аз ще сторя въздаяние, казва Господ."
20 И тъй, ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; ако е жеден, напой го; защото това като правиш ще натрупаш жар на главата му.
21 Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16