Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Слабия във верата приимайте, не с препиране за мненията.
2 Защото един верва че може всекакво да яде; а който е слаб във верата зеле яде.
3 Който яде да не презира тогоз който не яде; и който не яде да не осъжда тогоз който яде; защото Бог го е приел.
4 Ти кой си що съдиш чужд слуга? Пред своя си Господар стои или пада; но ще стои, защото Бог е силен да го направи да стои.
5 Некой си има един ден за по-свет от друг ден, а други има всеки ден еднакъв. Всеки по своя си ум да бъде удостоверен.
6 Който различава деня, различава го за Господа; и който не различава деня, за Господа го не различава. Който яде, за Господа яде, защото благодари Богу; и който не яде, за Господа не яде, и благодари Бога.
7 Защото никой от нас не живее за себе си, и никой не умира за себе си.
8 Понеже и ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме; и тъй, живеем ли, умираме ли, Господни сме.
9 Защото Христос за това и умре, и възкръсна, и оживе, да господствува над мъртвите и над живите.
10 А ти защо съдиш брата си? или защо и ти презираш брата си? понеже ние всинца ще предстанем на Христовото съдовище.
12 И тъй, всеки от нас за себе си ще даде ответ Богу.
13 Тъй като е, да не съдим вече един другиго; но съдете повече това, да не полагате на брата си препъване или съблазън.
14 Зная и уверен съм в Господа Исуса че нищо нема от самосебе си нечисто; освен за тогоз който мисли за нещо че е нечисто, нечисто е нему.
15 Но, ако е брат ти скръбен поради яденето, ти вече не ходиш по любов. С яденето си не погубвай тогоз за когото е Христос умрел.
16 И тъй, да се не охулва вашето добро.
17 Защото царството Божие не е ядене и пиене, но правда и мир и радост в Духа Светаго.
18 Понеже който служи Христу в това угодява Богу и удобрен е от человеците.
19 И тъй, да дирим това което служи за мир и за назидание един на друг.
20 За ядене недей съсипва Божията работа. Всичко е чисто; но зло е на человека който яде със съблазън.
21 Добро е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо в което се препънва, или се съблазнява, или изнемощева брат ти.
22 Ти имаш вера: имай я в себе си пред Бога: блажен който не осъжда себе си в това което избира за добро.
23 Но който се съмнява, той ако яде осъжда се, защото не яде от вера; и всеко което не бива от вера грех е.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16