Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 14 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Слабия във верата приимайте, не с препиране за мненията.
2 Защото един верва че може всекакво да яде; а който е слаб във верата зеле яде.
3 Който яде да не презира тогоз който не яде; и който не яде да не осъжда тогоз който яде; защото Бог го е приел.
4 Ти кой си що съдиш чужд слуга? Пред своя си Господар стои или пада; но ще стои, защото Бог е силен да го направи да стои.
5 Некой си има един ден за по-свет от друг ден, а други има всеки ден еднакъв. Всеки по своя си ум да бъде удостоверен.
6 Който различава деня, различава го за Господа; и който не различава деня, за Господа го не различава. Който яде, за Господа яде, защото благодари Богу; и който не яде, за Господа не яде, и благодари Бога.
7 Защото никой от нас не живее за себе си, и никой не умира за себе си.
8 Понеже и ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме; и тъй, живеем ли, умираме ли, Господни сме.
9 Защото Христос за това и умре, и възкръсна, и оживе, да господствува над мъртвите и над живите.
10 А ти защо съдиш брата си? или защо и ти презираш брата си? понеже ние всинца ще предстанем на Христовото съдовище.
11 Защото е писано: "Жив съм аз, казва Господ, пред мене ще се поклони всеко колено, и всеки език Бога ще славослови."
12 И тъй, всеки от нас за себе си ще даде ответ Богу.
13 Тъй като е, да не съдим вече един другиго; но съдете повече това, да не полагате на брата си препъване или съблазън.
14 Зная и уверен съм в Господа Исуса че нищо нема от самосебе си нечисто; освен за тогоз който мисли за нещо че е нечисто, нечисто е нему.
15 Но, ако е брат ти скръбен поради яденето, ти вече не ходиш по любов. С яденето си не погубвай тогоз за когото е Христос умрел.
16 И тъй, да се не охулва вашето добро.
17 Защото царството Божие не е ядене и пиене, но правда и мир и радост в Духа Светаго.
18 Понеже който служи Христу в това угодява Богу и удобрен е от человеците.
19 И тъй, да дирим това което служи за мир и за назидание един на друг.
20 За ядене недей съсипва Божията работа. Всичко е чисто; но зло е на человека който яде със съблазън.
21 Добро е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо в което се препънва, или се съблазнява, или изнемощева брат ти.
22 Ти имаш вера: имай я в себе си пред Бога: блажен който не осъжда себе си в това което избира за добро.
23 Но който се съмнява, той ако яде осъжда се, защото не яде от вера; и всеко което не бива от вера грех е.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16