Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Ние силните длъжни сме да носим слабостите на безсилните, и да не угодяваме на себе си.
2 Но всеки от нас да угодява на ближния си в доброто за назидание.
4 Защото всичко що е от по-напред писано, за поучение нам е преднаписано, та чрез търпението и утешението на писанието да имаме надежда.
5 А Бог на търпението и на утешението дано ви даде единомислие помежду ви по Христа Исуса,
6 да славите единодушно с едни уста Бога и Отца на Господа нашего Исуса Христа.
7 За това, приимайте се един друг, както и Христос ни прие за слава Божия.
8 И казвам че Исус Христос стана служител на обрезването заради истината Божия за да утвърди обещанията към отците;
13 А Бог на надеждата дано ви изпълни с всека радост и мир във верването, тъй щото чрез силата на Светаго Духа да се преумножава надеждата ви.
14 И сам аз, братие мои, уверен съм за вас че и вие сте пълни с благост, изпълнени с всеко знание, и можете един друг да се наставлявате.
15 Но, братие, писах ви неколко по-дързновено като да ви напомня, заради дадената ми от Бога благодат,
16 да бъда служител Исус Христов в езичниците; и да върша свещенодействието на благовествуването Божие, за да бъде приношението на езичниците благоприятно, освещено Духом Светим.
17 И тъй, за това което се относя към Бога мога да се похваля в Христа Исуса;
18 защото не бих дръзнал да река нещо такова което не е извършил Христос чрез мене за покорение на езичниците във верата, словом и делом,
19 със силата на знамения и чудеса, със силата на Духа Божия, така що от Ерусалим и наоколо даже до Илирик изпълних с проповедта на Христовото евангелие.
20 И така постарах се да проповедам евангелието, не там дето беше известно името Христово, за да не зида на чуждо основание;
22 Това ме е и възпирало много пъти та не съм дошел при вас.
23 Но сега като немам вече место по тези страни, и от много години насам като желая да дойда при вас,
24 на отхождание в Испания ще дойда при вас; защото се надея на минуване да ви видя, и вие да ме изпроводите до там след като ви се наситя колкогоде.
25 А сега отхождам в Ерусалим да послужа на светиите.
26 Защото благоволиха Македония и Ахаия да сторят некоя помощ на бедните между светиите в Ерусалим.
27 Благоволиха наистина, и длъжни им са; защото ако езичниците станаха участници тем във духовните неща, длъжни са да им послужат и в телесните.
28 И тъй, като извърша това, и като им превруча този плод, ще мина през вашите места за Испания.
29 И знам че кога дойда при вас ще дойда с изобилно благословение от Христовото благовествуване.
30 А при това моля ви се, братие, за Господа нашего Исуса Христа, и за любовта на Духа, да се потрудите с мене заедно в молитвите си към Бога за мене,
31 да се избавя от противниците на верата в Юдея, и да бъде благоприятна на светиите моята в Ерусалим услуга,
32 и да дойда радостен с волята Божия до вас, и да си почина с вас.
33 А Бог на мира да бъде с всички вас. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16