Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 16 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Препоръчвам ви Фива сестрата наша, която е служителница на църквата в Кенхрея;
2 да я приимете в Господа както е прилично на светиите, и да й пристоите за каквото би да й потребва от вас; защото и тя е на мнозина пристоявала, и на самаго мене.
3 Поздравете Прискила и Акила моите в Христа Исуса сътрудници,
4 (които си положиха шиите под нож за моя живот, на които не съм само аз що благодаря, но и всичките църкви между езичниците,) и домашната им църква.
5 Поздравете възлюбленаго ми Епенета, който е начатък на Ахаия в Христа.
6 Поздравете Мария, която се е много трудила за нас.
7 Поздравете Андроника и Юния, моите сродници и с мене съпленници, които са отлични между апостолите, които още и преди мене беха повервали в Христа.
8 Поздравете Амплия възлюбленаго ми в Господа.
9 Поздравете Урвана нашего в Христа сътрудника, и възлюбленаго ми Стахия.
10 Поздравете Апелия, познатият за верен в Христа. Поздравете които са от Аристовуловите.
11 Поздравете роднината ми Иродиона. Поздравете от Наркисовите тези които са в Господа.
12 Поздравете Трифена и Трифоса които се трудят за Господа. Поздравете любезната Персида, която се много труди за Господа.
13 Поздравете Руфа избранаго в Господа, и неговата и моята майка.
14 Поздравете Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и братята които са с тех.
15 Поздравете Филолога и Юлия, Нирея и сестра му, и Олимпана, и всичките светии които са с тех.
16 Поздравете се един друг със свето целуване. Поздравяват ви всичките църкви Христови.
17 И моля ви се, братие, да се привардвате от тези които правят раздори и съблазни против учението което вие сте научили, и отстранявайте се от тех.
18 Защото таквизи человеци не служат Господу нашему Исусу Христу, но на своя си търбух; и със сладки и ласкателни думи прелъгват сърдцата на простодушните.
19 Защото вашето послушание е на всички известно; и тъй, колкото за вас радвам се. Искам пак да бъдете мъдри на доброто, а прости на злото.
20 А Бог на мира скоро ще строши Сатана под нозете ви. Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас. Амин.
21 Поздравяват ви Тимотей сътрудникът мой, и сродниците ми Лукий, и Ясон и Сосипатър.
22 Поздравявам ви в Господа аз Тертий, който писах това писмо.
23 Поздравява ви Гаий странноприемецът мой и на всичката църква. Поздравява ви Ераст строителът градски, и брат Кварт.
24 Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.
25 А на тогова който може да ви утвърди по моето благовествуване и проповедта за Исуса Христа, по откровението на тайната която е била умълчана от вечни времена,
26 а сега се е явила, и чрез пророческите писания по повелението на вечнаго Бога, стана позната на всичките народи за техно покорение на верата,-
27 единому премъдрому Богу да бъде слава чрез Исуса Христа во веки. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16