Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 16 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея,
2 да я приемете в Господа, както е прилично на светиите, и да й помогнете в каквото би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мене.
3 Поздравете моите съработници в Христа Исуса, Прискила и Акила,
4 които за моя живот си положиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците; поздравете и домашната им църква.
5 Поздравете любезния ми Епенета, който е първият плод от Азия за Христа.
6 Поздравете Мария, която се е трудила много за вас.
7 Поздравете Андроника и Юния, моите сродници и някога заедно с мене затворници, които между апостолите се считат за бележити и които още преди мене бяха в Христа.
8 Поздравете любезния ми в Господа Амплият.
9 Поздравете нашия съработник в Христа Урвана и любезния ми Стахия.
10 Поздравете одобрения за верен в Христа Апелия. Поздравете ония, които са от Аристовуловото семейство.
11 Поздравете роднината ми Иродиона. Поздравете от Наркисовото семейство тия, които са в Господа.
12 Поздравете Трифена и Трифоса, които работят в Господа. Поздравете любезната Персида, която е работила много в Господа.
13 Поздравете избрания от Господа Руфа, и неговата майка, която е и моя.
14 Поздравете Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и братята, които са с тях.
15 Поздравете Филолога и Юлия, Нирея и сестра му, и Олимпана, и всичките светии, които са с тях.
16 Поздравете се един друг със света целувка. Поздравяват ви всичките Христови църкви.
17 И моля ви се, братя, да забележите тия, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и отстранявайте се от тях.
18 Защото такива човеци не служат на нашия Господ [Исус] Христос, а на своите си охоти, и с благи и ласкави думи прилъгват сърцата на простодушните.
19 Защото вашата послушност е известна на всички, по която причина аз се радвам за вас. Но желал бих да бъдете мъдри относно доброто, а прости относно злото.
20 А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.
21 Поздравяват ви съработникът ми Тимотей, и сродниците ми Лукий, Ясон и Сосипатър.
22 Аз Тертий, който написах това послание, ви поздравявам в Господа.
23 Поздравява ви Гаий, гостоприемникът на мене и на цялата църква. Поздравява ви градският ковчежник Ераст и брат Кварт.
24 [Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин].
25 А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена,
26 а сега се е явила, и чрез пророческите писания по заповедта на вечния Бог е станала позната на всичките народи за тяхно покоряване на вярата, -
27 на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исуса Христа до века. Амин.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16