Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Препоръчвам ви Фива сестрата наша, която е служителница на църквата в Кенхрея;
2 да я приимете в Господа както е прилично на светиите, и да й пристоите за каквото би да й потребва от вас; защото и тя е на мнозина пристоявала, и на самаго мене.
3 Поздравете Прискила и Акила моите в Христа Исуса сътрудници,
4 (които си положиха шиите под нож за моя живот, на които не съм само аз що благодаря, но и всичките църкви между езичниците,) и домашната им църква.
5 Поздравете възлюбленаго ми Епенета, който е начатък на Ахаия в Христа.
6 Поздравете Мария, която се е много трудила за нас.
7 Поздравете Андроника и Юния, моите сродници и с мене съпленници, които са отлични между апостолите, които още и преди мене беха повервали в Христа.
8 Поздравете Амплия възлюбленаго ми в Господа.
9 Поздравете Урвана нашего в Христа сътрудника, и възлюбленаго ми Стахия.
10 Поздравете Апелия, познатият за верен в Христа. Поздравете които са от Аристовуловите.
11 Поздравете роднината ми Иродиона. Поздравете от Наркисовите тези които са в Господа.
12 Поздравете Трифена и Трифоса които се трудят за Господа. Поздравете любезната Персида, която се много труди за Господа.
13 Поздравете Руфа избранаго в Господа, и неговата и моята майка.
14 Поздравете Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и братята които са с тех.
15 Поздравете Филолога и Юлия, Нирея и сестра му, и Олимпана, и всичките светии които са с тех.
16 Поздравете се един друг със свето целуване. Поздравяват ви всичките църкви Христови.
17 И моля ви се, братие, да се привардвате от тези които правят раздори и съблазни против учението което вие сте научили, и отстранявайте се от тех.
18 Защото таквизи человеци не служат Господу нашему Исусу Христу, но на своя си търбух; и със сладки и ласкателни думи прелъгват сърдцата на простодушните.
19 Защото вашето послушание е на всички известно; и тъй, колкото за вас радвам се. Искам пак да бъдете мъдри на доброто, а прости на злото.
20 А Бог на мира скоро ще строши Сатана под нозете ви. Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас. Амин.
21 Поздравяват ви Тимотей сътрудникът мой, и сродниците ми Лукий, и Ясон и Сосипатър.
22 Поздравявам ви в Господа аз Тертий, който писах това писмо.
23 Поздравява ви Гаий странноприемецът мой и на всичката църква. Поздравява ви Ераст строителът градски, и брат Кварт.
24 Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.
25 А на тогова който може да ви утвърди по моето благовествуване и проповедта за Исуса Христа, по откровението на тайната която е била умълчана от вечни времена,
26 а сега се е явила, и чрез пророческите писания по повелението на вечнаго Бога, стана позната на всичките народи за техно покорение на верата,-
27 единому премъдрому Богу да бъде слава чрез Исуса Христа во веки. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16