Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И тъй, какво е преимуществото на Юдеина? или каква полза има от обрезването?
2 Много от всека страна, а най-първо защото на Юдеите се въвери словото Божие.
3 Понеже ако некои не поверваха, що има от това? Да ли ще техното неверство да унищожи Божията вера?
5 Ако ли нашата неправда показва Божията правда, що има да речем? Да ли е Бог несправедлив когато наноси гнев? (По человечески говоря.)
6 Да не бъде! понеже как ще съди Бог света?
7 Защото, ако с моята лъжа стане повече явна истината Божия за негова слава, то защо вече аз да се осъждам като грешник?
8 И, (както ни хулят, и както говорят некои че ние тъй казваме,) защо да не правим злото за да дойде доброто? На таквиз осъждението е праведно.
9 А що от това? надминуваме ли в нещо езичниците? Никак; защото предизобличихме и Юдеите и езичниците че всички са под грех;
10 както е писано: "Нема праведен ни един:
11 нема който да разумева: нема който да търси Бога.
15 "Нозете им са бързи да пролеят кръв: "
16 "Запустение и окаянство в пътищата им;
19 И знаем че което говори законът, говори на онези които са под закона; за да се затулят всеки уста, и да бъде цел свет повинен пред Бога.
20 Защото ни една плът нема да се оправдае пред него от делата на закона; понеже чрез закона бива само познаването на греха.
21 А сега и без закона се яви правдата Божия за която свидетелствуват законът и пророците,
22 сиреч, правдата Божия чрез верата в Исуса Христа за всички и на всички които верват; защото нема разлика.
23 Понеже всички съгрешиха и лишени са от славата Божия;
24 а оправдават се даром с неговата благодат чрез изкупването което е в Христа Исуса,
25 когото Бог предложи умилостивение чрез верата в кръвта му, да покаже правдата си за опрощаване на сторените из напред грехове чрез дълготърпението Божие;
26 да покаже правдата си в настоещето време, за да е той праведен и да оправдава тогози който верва в Исуса.
27 И тъй, де остава похвалата? Изключена е. чрез кой закон? чрез закона на делата ли? Не; но чрез закона на верата.
28 И тъй, ние заключаваме че человек се оправдава чрез верата без делата на закона.
29 Или Бог е Бог само на Юдеите, а не и на езичниците? Наистина и на езичниците е.
30 Понеже един е Бог който ще оправдае обрезването от верата, и необрезването чрез верата.
31 И тъй, с верата закон ли разваляме? Да не бъде! но закон утвърдяваме.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16