Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И тъй, оправдани чрез вера имаме мир с Бога чрез Господа нашего Исуса Христа;
2 чрез когото ние с верата придобихме и входа в тази благодат в която стоим, и се хвалим с надеждата на Божията слава.
3 И не току това, но хвалим се и в скърбите си, като знаем че скръбта произвожда търпение,
4 а търпението опитност, а опитността надежда.
5 А надеждата не посрамя; защото любовта Божия е излена в сърдцата ни чрез даденаго нам Духа Светаго.
6 Понеже Христос, когото ние бехме още немощни, на определеното време умре за нечестивите.
7 Защото едва ще се намери да умре некой и за праведен человек; (а може би да дръзне некой да умре за благодетелния;)
8 но Бог показва своята към нас любов, защото когато ние още бехме грешници Христос умре за нас;
9 много повече сега, като се оправдахме чрез кръвта му, ще се избавим от гнева чрез него.
10 Защото неприятели като бехме ако се примирихме с Бога чрез смъртта на Сина му, колко повече сега примирени като сме ще се избавим чрез неговия живот!
11 И не току това, но и хвалим се с Бога чрез Господа нашего Исуса Христа, чрез когото приехме сега примирение.
12 За това, както чрез едного человека грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и така мина смъртта във всичките человеци понеже всички съгрешиха;
13 (защото и до преди закона грехът беше в света; грех обаче не се счита когато нема закон;)
14 но смъртта от Адама до Моисея царува и над тези които не беха съгрешили според престъпването на Адама, който е образ на Бъдещия.
15 Но не както съгрешението, така и дарованието; защото ако поради прегрешението на едногото измреха многото, то Божията благодат и дарованието чрез благодатта на едногото человека, Исуса Христа, много повече се преумножи за мнозината.
16 И дарбата не е както съдбата чрез едного що е съгрешил; защото съдбата бе от едного за осъждение, а дарбата от много прегрешения за оправдание.
17 Защото чрез прегрешението на едногото ако се въцари смъртта чрез едногото; то тези които получават изобилието на благодатта и на дарбата на правдата много повече ще царуват в живот чрез едногото Исуса Христа.
18 И тъй, както чрез прегрешението на едногото дойде осъждението на всичките человеци, така и чрез правдата на едногото дойде на всички человеци оправдание в живот.
19 Защото както чрез непослушанието на едногото человека станаха грешни многото, така чрез послушанието на едногото многото ще станат праведни.
20 А законът влезе изпосле, да се умножи прегрешението; а дето се умножи грехът, преумножи се благодатта;
21 да би както царува грехът в смъртта, така да се въцари и благодатта чрез правдата в живот вечен чрез Исуса Христа Господа нашего.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16