Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Или не знаете, братие, (защото говоря на тези които знаят закона,) че законът владее над человека до колкото време живее?
2 Защото мъжатица жена чрез закона е привързана на мъжа доде е жив; ако ли умре мъжът остава свободна от мъжевия закон.
3 И тъй, ако би при животът на мъжа си да отиде за друг мъж, блудница става; но ако умре мъж й, свободна е от закона, да не е блудница ако отиде за друг мъж.
4 И тъй, братие мои, колкото за закона и вие умрехте чрез телото Христово, за да се съчетаете с другиго, който е възкръснал от мъртвите, да принесем плод Богу.
5 Защото когато бехме в плътта, страстите на греховете които се показваха чрез закона действуваха в нашите удове за да принесем плод на смъртта.
6 Сега обаче, като умрехме към оногози който ни държеше, освободихме се от закона; за да работим Богу по новия дух, а не по ветхата буква.
8 Но понеже грехът взе повод чрез заповедта, произведе в мене всеко пожелание; защото без закона грехът е мъртъв;
9 и аз живеех некога си без закона; но когато дойде заповедта, оживе грехът, а пак аз умрех;
10 И заповедта която се даде за живот, тя ми се намери за смърт.
11 Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, прелъсти ме и умъртви ме чрез нея.
12 Тъй щото законът е свет, и заповедта света и праведна и добра.
13 И тъй, доброто ли стана смърт на мене? Да не бъде! но грехът, да се яви грех, който ми причинява смърт чрез доброто, тъй щото чрез заповедта грехът да бъде много по-греховен.
14 Защото знаем че законът е духовен; а пак аз съм плътен, продаден под греха.
15 Защото не познавам онова което правя; понеже не правя това което искам; но онова което мразя, него правя.
16 Ако ли правя това което не ща, съгласен съм със закона че е добър.
17 А сега вече това не го правя аз, но грехът който живее в мене.
18 Защото знам че в мене (сиреч в плътта ми) не живее добро; понеже желание за доброто имам, но да правя доброто, това не намервам.
19 Защото не правя доброто което искам; но злото което не ща, него правя.
20 А кога правя аз това което не ща, то вече го не правя аз, но грехът който живее в мене.
21 И тъй, намервам този закон, че кога аз искам да правя доброто, злото е готово при мене.
22 Защото според вътрешният человек съуслаждавам се в закона Божий;
23 но в удовете си виждам друг закон който воюва против закона на ума ми, и поробва ме на греховния закон който е в удовете ми.
24 Окаянен аз человек! кой ще ме избави от това тело на смъртта?
25 Благодаря Бога чрез Исуса Христа Господа нашего. И тъй, сам аз с ума си слугувам на Божият закон; а с плътта на греховния закон.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16