Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Истина говоря в Христа, не лъжа, (понеже имам съвестта си с мене която ми свидетелствува в Духа Светаго,)
2 че имам голема скръб и непрестанна мъка на сърдцето си.
3 Защото желал бих сам аз да съм анатема, сиреч, отлъчен от Христа, заради моите братя и за моите по плът роднини;
4 които са Израиляни, и на които принадлежат усиновението, и славата, и заветите, и законоположението, и Богослужението, и обещанията;
5 На които са и отците, и от които се роди по плът Христос, който е над всичко Бог благословен во веки. Амин.
6 Но не може да бъде че е пропаднало словото Божие; защото не са всички Израил тези които са от Израиля;
8 сиреч, чадата на плътта не са те чада Божии; но чадата на обещанието се считат семе.
10 И не току това, но и Ревека, когато зачна два сина от едного, сиреч, от Исаака отца нешего;
11 (защото преди да се родят децата, и преди да са сторили нещо добро или зло, за да остане Божието по избрание предопределение, не от делата, но от призиващия,)
13 както е писано: "Якова възлюбих, а Исава възненавидех."
14 И тъй, какво ще речем? Неправда има ли в Бога? Да не бъде!
16 И тъй, не е от тогова който иска, нито от тогова който тича, но от Бога който милва.
18 И тъй,когото ще, милва, и когото ще, ожесточава.
19 На това ти ще ми речеш: А защо укорява? Кой се е възпротивил на волята му?
21 Или нема власт грънчарът над калта, от едно смешение да направи един съсъд за почет, а другия за безпочест?
22 И що от това, ако Бог, като е искал да покаже гнева си и да яви силата си, е търпел с големо дълготърпение съсъдите и гнева приготвени за погибел;
23 и да направи пак опознато богатството на славата си над съсъдите на милостта които е предуготвил за слава,-
24 нас, които призва, не само от Юдеите, но и от езичниците?
27 А Исаия вика за Израиля: "числото на синовете Израилеви ако и да е колкото песъкът на морето, остатъкът ще се спаси;
30 И тъй, що има да речем? че езичниците които не диреха правда получиха правда, и правда която е от верване;
31 а Израил който диреше закон на правда не стигна в закон на правда.
32 Защо? За това че не я търси чрез верване, но като от делата на закона; защото се препънаха о камика на препъването;
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16