Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Истина говоря в Христа, не лъжа, (понеже имам съвестта си с мене която ми свидетелствува в Духа Светаго,)
2 че имам голема скръб и непрестанна мъка на сърдцето си.
3 Защото желал бих сам аз да съм анатема, сиреч, отлъчен от Христа, заради моите братя и за моите по плът роднини;
4 които са Израиляни, и на които принадлежат усиновението, и славата, и заветите, и законоположението, и Богослужението, и обещанията;
5 На които са и отците, и от които се роди по плът Христос, който е над всичко Бог благословен во веки. Амин.
6 Но не може да бъде че е пропаднало словото Божие; защото не са всички Израил тези които са от Израиля;
7 нито защото са семе Авраамово за това са те всички чеда; но "в Исаака ще ти се нарече семе:"
8 сиреч, чадата на плътта не са те чада Божии; но чадата на обещанието се считат семе.
9 Защото това е словото на обещанието: "По това време ще дойда, и Сара ще има син."
10 И не току това, но и Ревека, когато зачна два сина от едного, сиреч, от Исаака отца нешего;
11 (защото преди да се родят децата, и преди да са сторили нещо добро или зло, за да остане Божието по избрание предопределение, не от делата, но от призиващия,)
12 рече й се че "По-големият ще бъде раб на по малкия."
13 както е писано: "Якова възлюбих, а Исава възненавидех."
14 И тъй, какво ще речем? Неправда има ли в Бога? Да не бъде!
15 Защото казва Моисею: "Ще помилвам когото ще помилвам, и ще пожаля когото ще пожаля."
16 И тъй, не е от тогова който иска, нито от тогова който тича, но от Бога който милва.
17 Защото писанието говори Фараону: "Само за това те повдигнах, да покажа в тебе силата си, и да се възвести името ми по всичката земя."
18 И тъй,когото ще, милва, и когото ще, ожесточава.
19 На това ти ще ми речеш: А защо укорява? Кой се е възпротивил на волята му?
20 Но, о человече, ти кой си, що отговаряш срещу Бога? Да ли направеното нещо ще рече на оногоз който го е направил: Защо си ме така направил?
21 Или нема власт грънчарът над калта, от едно смешение да направи един съсъд за почет, а другия за безпочест?
22 И що от това, ако Бог, като е искал да покаже гнева си и да яви силата си, е търпел с големо дълготърпение съсъдите и гнева приготвени за погибел;
23 и да направи пак опознато богатството на славата си над съсъдите на милостта които е предуготвил за слава,-
24 нас, които призва, не само от Юдеите, но и от езичниците?
25 както и в Осия казва: "Ще нарека мой народ не моя си народ, и възлюблена не възлюблената;"
26 "И на същото место дето им се рече: Не сте мой народ, там ще се назоват синове на Бога живаго."
27 А Исаия вика за Израиля: "числото на синовете Израилеви ако и да е колкото песъкът на морето, остатъкът ще се спаси;
28 защото ще свърши и ще реши дело по правда; понеже решително дело ще направи Господ на земята."
29 И както предрече Исаия: "Ако не бе Господ Саваот оставил нам семе, като Содом бихме станали, и на Гомор бихме се уподобили."
30 И тъй, що има да речем? че езичниците които не диреха правда получиха правда, и правда която е от верване;
31 а Израил който диреше закон на правда не стигна в закон на правда.
32 Защо? За това че не я търси чрез верване, но като от делата на закона; защото се препънаха о камика на препъването;
33 както е писано: "Ето полагам в Сион камък на препъване и канара на съблазън, и всеки който верва в него нема да се посрами."
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16