Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Подражатели бивайте на мене както и аз на Христа.
2 И захвалям ви, братие, че във всичко ме помните, и държите преданията както ви ги предадох.
3 Искам пак да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът; глава пък на Христа е Бог.
4 Всеки мъж кога се моли, или кога пророчествува, ако има главата си покрита, засрамва главата си.
5 А всека жена която се моли или пророчествува с непокрита глава засрамва главата си; защото е все еднакво като да е с бръсната глава.
6 Защото жена ако се не покрива, нека остриже и космите си. Но ако е срамотно на жена да си стриже космите или да си бръсне главата, то нека се покрива.
7 Защото мъжът не требва да си покрива главата, понеже е образ и слава Божия; а жената е слава на мъжа.
8 Защото мъжът не е от жената, но жената от мъжа;
9 понеже не бе създаден мъжът за жената, но жената за мъжа.
10 За това жената е длъжна заради ангелите да има на главата си белег на власт.
11 Ни мъж обаче без жена, нито жена без мъж бива в Господа;
12 защото както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената; а всичко е от Бога.
13 Сами в себе си съдете: Прилично ли е на жена да се моли Богу гологлава?
14 А не учи ли ви и самото естество че мъж ако оставя косата си да расте то е безчестие нему?
15 Но жена ако оставя косата си да расте то е ней за слава; защото косата е дадена ней наместо покривало.
16 Но ако се яви некой да е препирлив, ние такъв обичай немаме, нито църквите Божии.
17 И това като ви заръчвам, не ви захвалям че се събирате, не за по-добро, но за по-лошо.
18 Защото първо, кога се събирате в църква слушам че ставали раздори помежду ви; и по нещо вервам;
19 защото нуждно е да има и разделения между вас за да се явят достойните из помежду ви.
20 И тъй, събирането ви наедно не е че ядете Господня вечеря;
21 защото на яденето всеки бърза да взема своята си вечеря преди другиго; и един остава гладен, а другий се напива.
22 Къщи ли немате да ядете и да пиете? или църквата Божия презирате, и посрамяте тези които немат нищо? Какво да ви река? Да ви захвалям ли за това? Не ви захвалям.
23 Защото аз от Господа приех това което ви и предадох, че Господ Исус през нощта на предаването му взе хлеб,
24 и като благодари преломи, и рече: Вземете, яжте; това е телото мое което за вас се ломи; това правете за мое възпоминание.
25 Така и чашата след вечерянето взе, и рече: Тая чаша е новий завет в моята кръв: това правете, всеки път когато пиете, за мое възпоминание.
26 Защото всеки път когато ядете този хлеб и пиете тази чаша, смъртта Господня възвестявате докле дойде той.
27 Така щото който яде този хлеб или пие чашата Господня недостойно повинен ще бъде на телото и кръвта Господня.
28 Но да изпитва человек себе си, и така да яде от хлеба и да пие от чашата;
29 защото който яде и пие недостойно, той яде и пие осъждане на себе си като не отличава телото Господне.
30 От това има из помежду ви мнозина немощни и болни, а доста и умират.
31 Защото ако бихме сами себе си съдили, не бихме били съдени.
32 Но когато биваме съдени, наказваме се от Господа за да не бъдем осъдени наедно със света.
33 За това, братие мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг:
34 ако ли е некой гладен, да яде у дома си, за да се не събирате за осъждане. А за друго що остава, когато дойда ще наредя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16