Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 А за духовните дарби, братие, не искам да не знаете.
2 Вие знаете че бехте езичници, влачими към немите идоли, както се водехте.
3 За това ви уведомявам че никой като говори с Дух Божий не казва анатема Исусу, и никой не може да нарече Исуса Господ освен чрез Духа Светаго.
4 Има различия на дарбите; но Духът е истият.
5 Има различия на служенията, но Господ е истият.
6 Има и различия на действията, но Бог е истият който действува все во все.
7 А всекому се дава явлението на Духа за полза.
8 Защото едному се дава чрез Духа слово на премъдрост, а другиму слово на знание по истия Дух;
9 другиму пък вера чрез истия Дух, а другиму дарби на изцеления пак чрез истият Дух се дават;
10 а другиму действие на чудеса, другиму пророчество, а другиму разпознаване на духовете, и другиму различни езици, другиму пак тълкуване на езици.
11 А всичко това го действува единият и този истий Дух, който всекиму особно разделява както му е угодно.
12 Защото както телото е едно а има много удове, и всите удове на едното тело, ако и много да са, пак едно тело са, така и Христос.
13 Защото всички ние чрез единия Дух се кръстихме да сме в едно тело, и Юдеи и Елини, и раби и свободни; и всинца в един Дух се напоихме.
14 Защото телото не е един уд, но много.
15 Ако речеше ногата: Понеже не съм ръка не съм от телото; да ли за това тя не е от телото?
16 И ако речеше ухото: Понеже не съм око не съм от телото; да ли за това то не е от телото?
17 Ако беше всичкото тело око, де щеше да е слушането? ако ли все слушане, де обонянието?
18 Но сега Бог е положил удовете всеки един от тех в телото както е изволил.
19 Ако беха били всите един уд, де щеше да е телото?
20 Но сега удове са много, а тело едно.
21 И не може окото да рече на ръката: Немам потреба от тебе; или пак главата на нозете: Немам потреба от вас.
22 Но удовете на телото които се виждат че са по-слаби, те са много по-потребни.
23 И тези части на телото които ни се виждат за по-безчестни, тем повече почест прилагаме, е неблагообразните наши удове имат по големо благообразие.
24 А благообразните наши удове немат нужда. Но Бог е разпоредил телото, като е дал на лишеното по-голема почест;
25 за да нема раздор в телото, но удовете да имат истото попечение един за друг.
26 И ако страда един уд, всите удове състрадат; ако ли слави един уд, всите удове се радват с него заедно.
27 А ви сте тело Христово, и частно удове.
28 И едни постави Бог в църквата, първо апостоли, второ пророци, трето учители, после чудеса, напокон дарби на изцеление, помагания, управления, разни езици.
29 Всичките апостоли ли са? всичките пророци ли са? всичките учители ли са? всички действуват ли чудеса?
30 всички имат ли дарби на изцеление? всички говорят ли езици? всички тълкуват ли?
31 Имайте ревност за по-добрите дарби; и аз още по-превъзходен пат ви показвам.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16