Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 А колкото за събирането на милостинята за светиите, както наредих в църквите Галатийски така сторете и вие.
2 В първия ден на седмицата, всеки от вас да отделя по нещо според както му успева работата, и да го има при себе си; да не би кога дойда тогаз да стават събиранията на милостинята.
3 И кога дойда, които одобрите с писма, тех ще проводя да отнесат подаръка ви в Ерусалим;
4 и ако бъде достойно да ида и аз, с мене ще отидат.
5 Аз ще дойда при вас като мина през Македония; (защото през Македония минавам.)
6 А може би да поостана при вас, или може и да презимувам, за да ме изпроводите вие на където отида.
7 Защото не ми се ще сега в минуването да се видя с вас; но надея се да остана при вас неколко време ако ми Господ дозволил.
8 А в Ефес ще се бавя до Петдесетницата;
9 защото ми се отвориха врата големи и работни, има и много противници.
10 Ако ли дойде Тимотей, гледайте да бъде без страх при вас; защото и той работи делото Господне както и аз.
11 За това, никой да го не унищожи; но изпроводете ми го миром да дойде при мене; защото го очаквам с братята.
12 А за брата Аполоса, молих му се много да дойде с братята при вас; и не му се щеше никак да дойде сега; ще дойде обаче когато му прилегне.
13 Бъдете бодри, стойте във верата, бъдете мъжествени, крепки бъдете.
14 Всичко у вас с любов да бива.
15 Още ви моля, братие, (знаете Стефаниновия дом че е начатък на Ахаия, и са отредили себе си в служение на светиите,)
16 да се подчинявате и вие на таквиз и на всекого който съдействува и се труди.
17 Радвам се за дохождането на Стефанина, на Фуртуната, и на Ахаика, защото те запълниха моето от вас лишение;
18 понеже успокоиха и моя дух и вашия; за това припознавайте таквиз человеци.
19 Поздравяват ви църквите които са в Азия. Поздравяват ви в Господа премного Акила и Прискила с домашната си църква.
20 Поздравяват ви всичките братя. Поздравете се един другий със целуване свето.
21 Поздравлението пиша аз Павел с ръката си.
22 Който не люби Господа Исуса Христа да бъде анатема, маран ата.
23 Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас.
24 Любовта ми с всички вас в Христа Исуса. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16