Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 16 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 А колкото за събирането на милостинята за светиите, както наредих в църквите Галатийски така сторете и вие.
2 В първия ден на седмицата, всеки от вас да отделя по нещо според както му успева работата, и да го има при себе си; да не би кога дойда тогаз да стават събиранията на милостинята.
3 И кога дойда, които одобрите с писма, тех ще проводя да отнесат подаръка ви в Ерусалим;
4 и ако бъде достойно да ида и аз, с мене ще отидат.
5 Аз ще дойда при вас като мина през Македония; (защото през Македония минавам.)
6 А може би да поостана при вас, или може и да презимувам, за да ме изпроводите вие на където отида.
7 Защото не ми се ще сега в минуването да се видя с вас; но надея се да остана при вас неколко време ако ми Господ дозволил.
8 А в Ефес ще се бавя до Петдесетницата;
9 защото ми се отвориха врата големи и работни, има и много противници.
10 Ако ли дойде Тимотей, гледайте да бъде без страх при вас; защото и той работи делото Господне както и аз.
11 За това, никой да го не унищожи; но изпроводете ми го миром да дойде при мене; защото го очаквам с братята.
12 А за брата Аполоса, молих му се много да дойде с братята при вас; и не му се щеше никак да дойде сега; ще дойде обаче когато му прилегне.
13 Бъдете бодри, стойте във верата, бъдете мъжествени, крепки бъдете.
14 Всичко у вас с любов да бива.
15 Още ви моля, братие, (знаете Стефаниновия дом че е начатък на Ахаия, и са отредили себе си в служение на светиите,)
16 да се подчинявате и вие на таквиз и на всекого който съдействува и се труди.
17 Радвам се за дохождането на Стефанина, на Фуртуната, и на Ахаика, защото те запълниха моето от вас лишение;
18 понеже успокоиха и моя дух и вашия; за това припознавайте таквиз человеци.
19 Поздравяват ви църквите които са в Азия. Поздравяват ви в Господа премного Акила и Прискила с домашната си църква.
20 Поздравяват ви всичките братя. Поздравете се един другий със целуване свето.
21 Поздравлението пиша аз Павел с ръката си.
22 Който не люби Господа Исуса Христа да бъде анатема, маран ата.
23 Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас.
24 Любовта ми с всички вас в Христа Исуса. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16