Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И аз, братие, когато дойдох при вас, дойдох не с превъзходството в слово или в мъдрост да ви възвестя свидетелството Божие;
2 защото решил бех да не зная между вас нищо друго освен Исуса Христа и него разпет.
3 И аз при вас бех немощен, в страх и в големо треперане;
4 и словото ми и проповедта ми не биваха с думи убедителни от человеческа мъдрост, но с доказателство от Дух и сила;
5 за да бъде верването ви не чрез человеческа мъдрост, но чрез сила Божия.
6 А говорим мъдрост между съвършените; но не мъдрост от този век, нито от господарите на този век, които преминават;
7 но говорим в тайна премъдростта Божия, скритата, която Бог от преди вековете е предопределил за наша слава;
8 която никой от господарите на този век не е познал; защото ако биха познали, не биха разпели Господа на славата,
10 А нам Бог откри това чрез своя Дух; понеже Духът всичко, даже и дълбините Божии, издирва.
11 Защото кой от человеците знае человеческите неща освен духа на человека който е в него? Така и Божиите неща никой ги не знае освен Духа Божий.
12 А ние приехме, не духа на света, но Духа който е от Бога, за да познаем това което е дарено нам от Бога;
13 което и възвестяваме, не със словеса научени от человеческа мъдрост, но със словеса научени от Духа Светаго, като сравняваме духовно с духовно.
14 Естественият обаче человек не побира това което е от Духа Божия; защото за него е безумие, и не може да го разумее, понеже то духовно се изпитва.
15 Но духовният человек всеко нещо изпитва; а той от никого се не изпитва.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16