Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И аз, братие, когато дойдох при вас, дойдох не с превъзходството в слово или в мъдрост да ви възвестя свидетелството Божие;
2 защото решил бех да не зная между вас нищо друго освен Исуса Христа и него разпет.
3 И аз при вас бех немощен, в страх и в големо треперане;
4 и словото ми и проповедта ми не биваха с думи убедителни от человеческа мъдрост, но с доказателство от Дух и сила;
5 за да бъде верването ви не чрез человеческа мъдрост, но чрез сила Божия.
6 А говорим мъдрост между съвършените; но не мъдрост от този век, нито от господарите на този век, които преминават;
7 но говорим в тайна премъдростта Божия, скритата, която Бог от преди вековете е предопределил за наша слава;
8 която никой от господарите на този век не е познал; защото ако биха познали, не биха разпели Господа на славата,
9 Но според както е писано: "Око не е видело, и ухо не е чуло, и на человек на сърдцето не е дохождало, това което е приготвил Бог на тези които го любят."
10 А нам Бог откри това чрез своя Дух; понеже Духът всичко, даже и дълбините Божии, издирва.
11 Защото кой от человеците знае человеческите неща освен духа на человека който е в него? Така и Божиите неща никой ги не знае освен Духа Божий.
12 А ние приехме, не духа на света, но Духа който е от Бога, за да познаем това което е дарено нам от Бога;
13 което и възвестяваме, не със словеса научени от человеческа мъдрост, но със словеса научени от Духа Светаго, като сравняваме духовно с духовно.
14 Естественият обаче человек не побира това което е от Духа Божия; защото за него е безумие, и не може да го разумее, понеже то духовно се изпитва.
15 Но духовният человек всеко нещо изпитва; а той от никого се не изпитва.
16 Защото, "Кой е разумел умът Господен за да може да го настави?" А ние имаме ум Христов.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16