Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И аз, братие, не могох да ви говоря като на духовни, но като на плътски, и като на младенци в Христа.
2 С млеко ви нахраних, и не с ястие; защото не можахте още да го приемете, а и сега още не можете;
3 Понеже сте още плътски; защото, докле има помежду вас завист, разпря и разногласие, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по человечески?
4 Защото кога един казва: Аз съм Павлов; а друг: Аз съм Аполосов; не сте ли плътски?
5 Кой е прочее Павел, и кой е Аполос? Не са ли служители чрез които повервахте, и то както е Господ всекому дал?
6 Аз насадих, Аполос напои; но Бог възрасти.
7 Тъй щото, нито който сади е нещо, нито който пои, но Бог който възрастява,
8 А който сади и който пои едно са, и всеки според своя си труд ще приеме своята си заплата.
9 Защото ние сме съработници на Бога; а вие сте нива Божия, Божие здание.
10 Аз, според дадената ми от Бога благодат, като изкусен домозидател основание положих; а друг на него зиде. Но всеки да гледа как зиде на него.
11 Защото никой не може да положи друго основание освен положеното, което е Исус Христос.
12 И на това основание отгоре ако зиде некой злато, сребро, драгоценни камене, дърве, сено, слама,
13 всекиму работата ще стане явна; защото денят ще я покаже, понеже с огън се открива; и огънът ще изпита всекиму каква е работата.
14 На когото работата която е зидал устои, той ще вземе заплата.
15 А на когото работата изгори, ще се отщети; а сам той ще се избави, но тъй като из огън.
16 Не знаете ли че сте храм Божий, и Дух Божий живее във вас?
17 Ако развали некой Божия храм, него ще Бог да развали, защото храмът Божий е свет, който храм сте вие.
18 Никой да се не лъже; ако некой отпомежду ви мисли че е мъдър на този свет, да стане безумен, за да бъде мъдър.
21 И тъй, никой да се не хвали с человеците; защото всичко е ваше;
22 Павел ли, или Аполос, или Кифа, или свет, или живот, или смърт, или сегашното, или бъдещото; всичко е ваше;
23 и вие Христови, а Христос Божий.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16