Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Всеки человек така да ни има като служители Христови и строители на Божиите тайни.
2 А това което се иска от строителите е всеки да се намери верен.
3 А за мене е твърде малко нещо да бъда от вас или от человеческа съдба съден; но нито аз сам себе си съдя.
4 Защото съвестта ми в нищо не ме изобличава; но с това не съм оправдан, а Господ е който ще ме съди.
5 За това, нищо недейте съди преди време, докле да дойде Господ който ще и да извади на видело скритото в тъмнината, и ще изяви сърдечните намерения; и тогаз ще бъде всекиму похвала от Бога.
6 И това, братие, загатнаха върх себе си и върх Аполоса заради вас, да се научите от нас да не мъдрувате повече от писаното, да се не превъзнося некой от вас за едного против другиго.
7 Защото кой те предпочита от другиго? и що имаш което да не си приел? Ако ли си приел, защо се хвалиш като че не си приел?
8 Сити сте вече, обогатихте се вече, въцарихте се без нас; и дано да царувате, та да бихме и ние с вас наедно царували.
9 Защото ми се струва че Бог показа нас апостолите най-последни като осъдени на смърт; защото позор станахме на света, и на ангели, и на человеци:
10 ние безумни заради Христа, а вие разумни в Христа; ние немощни, а вие крепки, вие славни, а ние безчестни.
11 До този час и гладуваме, и жадуваме, и голи сме, и сме биени, и скитаме се,
12 и трудим се та работим с ръцете си; като ни укоряват, благославяме; като ни гонят, търпим;
13 като ни хулят, молим се; станахме като измет на света, смет на всичките до днес.
14 Не пиша това за посрамване на вас, но като любезни мои чада вразумявам ви.
15 Защото ако имате хиляди наставници в Христа, но мнозина отци немате; понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовествуването.
16 И тъй, моля ви се, бъдете подражатели на мене.
17 За туй ви проводих Тимотея, който ми е любезно и верно в Господа чадо, който ще ви напомни моите в Христа пътища, както поучавам на всекъде във всека църква.
18 Но некои си се възгордеха като че немаше да дойда аз при вас;
19 но ако ще Господ аз скоро ще дойда при вас, и ще позная, не словото, но силата на тези що са се възгордели.
20 Защото царството Божие не е в слово, но в сила.
21 Що искате? С тояга ли да дойда при вас? или с любов и кротък дух?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16