Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Въобще се чува че между вас има блудодеяние, и таквоз блудодеяние, на което нито името помежду езичниците се чува, така що да има некой бащината си жена.
2 И вие сте се възгордели, а най-паче не се ни оскърбихте за да се изпъди от помежду ви този който е сторил туй нещо.
3 Защото аз, ако и да не съм при вас телом, но духом съм при вас, и като че съм там, отсъдих вече тогози който е това така сторил,
4 в името на Господа нашего Исуса Христа, щом се съберете вие и моят дух, със силата на Господа нашего Исуса Христа,
5 такъв человек да го предадем на Сатана за погубване на плътта, за да се спаси духът в денят на Господа Исуса.
6 Не е добра хвалбата ви. Не знаете ли че малко квас всичкото тесто заквасва?
7 И тъй, очистете ветхия квас, да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото Христос, пасхата наша заклан биде жертва за нас.
8 За това, да празднуваме, не с ветх квас, нито с квас на злоба и на лукавство, но с безквасни хлебове на искреност и на истина.
9 Писах ви в писмото да немате сношение с блудници.
10 И не съвсем да немате сношение с блудниците на този свет, или с лихоимците, или с грабителите, или с идолослужителите, понеже тогаз требва да излезете от света;
11 но сега ви писах да немате сношение, ако би некой който се нарича брат да е блудник, или лихоимец, или идолослужител, или хулител, или пияница, или грабител; с таквизи нито да ядете наедно.
12 Защото що ме е грижа да съдя и външните? Не съдите ли вие вътрешните?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16