Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Некой от вас, кога има нещо с другиго, смее ли да се съди пред неправедните, а не пред светиите?
2 Не знаете ли че светиите ще съдят света? И тъй, вие, като ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малки работи?
3 Не знаете ли че ние ще съдим ангели? а колко повече житейски работи.
4 За то, житейски съдби ако имате, най-нищожните в църквата, тех поставяйте съдници.
5 За ваш срам ви казвам това. Така ли нема между вас ни един мъдър който би можел между братята си да отсъди?
6 Но брат с брата се съди, и то пред неверните!
7 Сега прочее голем порок е за вас дето имате помежду си съдби. Защо по-добре не оставате обидени? защо не предпочитате да изгубите своето?
8 Но вие сами правите обида и отнимате и то от братя.
9 Или не знаете че неправедните нема да наследят царството Божие? Недейте се лъга: нито блудниците, нито идолослужителите, ни прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,
10 нито крадците, нито лихоимците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите нема да наследят царството Божие.
11 И от вас некои бехте таквизи; но измихте се, но осветихте се, но оправдахте се с името на Господа Исуса и с Духа на Бога нашего.
12 Всичко ми е позволено, но не е всичко за полза: всичко ми е позволено, но аз не ще бъда обладан от нищо.
13 Ястията са за търбуха, и търбухът е за ястията; но Бог и него и тех ще унищожи. А телото не е за блудодеяние, но за Господа, и Господ е за телото;
14 а Бог и Господа възкреси, и нас ще със силата си да възкреси.
15 Не знаете ли че вашите тела са удове Христови? И тъй, да вземе удовете Христови, и на блудница удове да ги направя? Да не бъде!
17 Но който се съединява с Господа един дух е с него.
18 Бегайте от блудодеянието. Всеки грех който би сторил человек е вън от телото; но който блудствува против своето си тело съгрешава.
19 Не знаете ли че телото ваше е храм на Светаго Духа който е във вас, когото имате от Бога, и не сте свои си?
20 Защото вие сте с цена купени; за то прославете Бога с вашите тела и с вашите души, които са Божии.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16