Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 За това що ми писахте, добре е да се не прикоснува человек до жена.
2 Но по причина на блудодеянията нека има всеки своя си жена, и всека жена да има своя си мъж.
3 Мъжът да отдава на жената длъжното ней благоразположение: подобно и жената на мъжът.
4 Жената не владее на своето си тело, но мъжът: така и мъжът не владее на своето си тело, но жената.
5 Не оставайте лишени един от друг, освен ако е нещо по съгласие за време за да се упражнявате в пост и молитва; и пак се схождайте наедно, да ви не изкушава Сатана поради вашето невъздържане.
6 И това го казвам по дозволение, а не по повеление.
7 Защото искам всичките человеци да са каквото съм аз; но всеки има особена дарба от Бога, един така, а друг инак.
8 А на неженените и на вдовиците казвам: Добро е за тех ако останат както и аз.
9 Но ако не могат да се въздържат, нека се оженят; защото по-добре е да се оженят а не да се разжегват.
10 А на оженените заръчвам, не аз, но Господ: Жена от мъжа си да се не разлъча.
11 Но ако се и разлъчи, да остане неженена, или да се примири с мъжа си. И мъж да не напуща жена си.
12 А на другите аз казвам, не Господ: Ако некой брат има жена неверница, и тя съизволява да живее с него, да я не напуща.
13 И жена която има мъж неверник, и той съизволява да живее с нея, да го не напуща.
14 Защото неверникът мъж освещен бива поради жената, и неверницата жена освещена бива поради мъжа; понеже инак чадата ви щеха да бъдат нечисти, но сега са свети.
15 Ако ли неверникът се отлъчи, да се отлъчи: в таквиз неща не е порабощен братът или сестрата. Но Бог ни призова на мир.
16 Защото що знаеш , жено, да ли не ще спасиш ти мъжа? или що знаеш, мъжу, да ли не ще спасиш ти жената?
17 Но всеки както му е Бог отделил, и всеки както го е Господ призовал, така да ходи; и така заповедвам по всичките църкви.
18 Обрезан ли е призован некой във верата, да не крие обрезването. Необрезан ли е некой призован, да се не обрезва.
19 Обрезването е нищо и необрезването нищо; но всичко е в пазенето на Божиите заповеди.
20 Всеки да си остава в това звание в което е призван.
21 Раб ли се призован? Да те не е грижа; но ако можеш още да станеш свободен по-добре употреби това.
22 Защото който е раб призован в Господа, свободник Господен е; така и който е свободен призван, раб е Христов.
23 Със скъпа цена сте купени: не бивайте роби на человеци.
24 В каквото звание е некой призован, братие, в него всеки да си остава пред Бога.
25 Колкото за девиците немам заповед от Господа; но като помилван от Господа да съм верен, мнение давам.
26 И тъй, за настоещата нужда мисля да е добро това, сиреч, че е добре человеку така да бъде.
27 Вързан ли си с жена? Не търси развързване. Отвързан ли си от жена? Не търси жена.
28 Но ако се и ожениш не съгрешаваш, и девица ако се ожени не съгрешава; но таквизи които са ще имат скръб по плът; а пак аз ви съжалявам.
29 Това само казвам, братие, че останалото време е кратко; за това, и тези които имат жени да са като че немат;
30 и които плачат, като че не плачат; и които се радват, като че се не радват; и които купуват, като че нищо не добиват;
31 и които имат сношение с този свет, като че не са предани нему; защото на този свет образът прехожда.
32 А аз искам ви да сте безгрижни. Неженений се грижи за това което е Господне, как да угоди Господу;
33 а женений се грижи за това което е световно, как да угоди на жената.
34 Между жена и девица има разлика: неженената се грижи за това което е Господне, за да бъде света и телом и духом; а оженената се грижи за това което е световно, как да угоди на мъжа.
35 И това го казвам за собствената ваша полза; не да ви наложа примка, но за благообразие и постоянно пребъдване в служенето Господне без развлечение на ума.
36 Ако ли мисли некой че прави неприлично за девицата си, ако да й е минало време, и требва така да бъде, нека прави каквото ще: не съгрешава: нека се женят.
37 Но който стои твърд на сърдцето си, и нема нужда, но има власт за своята си воля, и е решил това в сърдцето си да държи девицата си неженена, добре прави.
38 Така щото който ожени девицата си добре прави; а който я не ожени прави по-добре.
39 Жената е вързана от закона до колкото време е жив мъж й; ако ли умре мъж й, свободна е да се ожени за когото ще, тъкмо да бива това в Господа.
40 Но по моето мнение по-блажена е ако си остане така; а мисля че и аз имам Дух Божий.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16