Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Колкото за идоложертвеното, знаем че всинца имаме знание; но знанието възгордява, а любовта назидава.
2 И ако се има некой че знае нещо, не е познал още нищо както требва да познава.
3 Но ако люби некой Бога, той е познат от него.
4 И тъй, колкото за яденето от идоложертвеното, знаем че идолът е нищо на света, и че освен едного Бога нема никой друг Бог.
5 Защото ако и да има нарицаеми богове, или на небето или на земята; (както се казва че има много богове, и господари много,)
6 но нам е един Бог Отец, от когото е всичко, и ние сме в него, и един Господ Исус Христос, чрез когото е всичко, и ние чрез него.
7 Но това знание във всички го нема; и некои със съвест на идола и до сега ядат идоложертвено като жертва на идола, и съвестта им като е слаба осквернява се.
8 А яденето на ни препоръчва на Бога; защото нито ако ядем ни се нещо придава, нито ако не ядем лишаваме се от нещо.
9 Но гледайте да не би тая ваша свобода да бъде съблазън на слабите.
10 Защото ако види некой тебе който имаш знание че седиш на трапеза в идолско капище, той като е слаб, съвестта му не ще ли да се одързости да яде идоложертвено?
11 И поради твоето знание ще загине немощният брат, за когото е умрел Христос.
12 А като съгрешавате така против братята, и наранявате слабата им съвест, то вие против Христа съгрешавате.
13 За това, ако яденето съблазнява брата ми, нема да ям месо във веки, за да не съблазня брата си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16