Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Не съм ли апостол? Не съм ли свободен? Не видех ли Исуса Христа Господа нашего? Не сте ли вие моето в Господа дело?
2 На други ако не съм апостол, то поне на вас съм; защото в Господа вие сте печатът на моето апостолство.
3 Това е моят ответ на тези които изпитват поведението ми.
4 Да ли немаме власт да ядем и да пием?
5 Да ли немаме власт и ние както другите апостоли, и братята Господни, и Кифа, да водим със себе си жена от сестрите?
6 Или само на мене и на Варнава не е дозволено да не работим?
7 Кой войнствува некога на свое си иждивение? Кой насажда лозе, и не яде от плода му? Или кой пасе стадо, и не яде от млекото на стадото?
8 По человечески ли говоря това? не казва ли и законът истото?
10 Или непременно заради нас казва? защото това е за нас писано; така щото който оре, с надежда требва да оре; и който вършее, с надежда да е участник в надеждата си.
11 Ако сме ние посеяли у вас духовното, много ли е ако пожънем от вас телесното?
12 Ако други участвуват във властта над вас, не требва ли ние повече? Тази власт обаче ние не употребихме; но търпим всичко, за да не причиним некое прекратение на благовествуването Христово.
13 Не знаете ли че които свещенодействуват от светилището се хранят? и които служат на олтара вземат дел от олтаря?
14 Така и Господ заповеда, проповедниците на евангелието да живеят от благовествуването.
15 Но аз ни едно от тези не употребих, нито писах да ми бъде така; защото за мене е по-добре да умра, а не да осуети некой похвалата ми.
16 Защото ако проповедвам евангелието, то не ми е похвала; защото нужда ми надлежи, и тежко ми ако не благовествувам.
17 Защото ако правя това от своя воля, имам заплата; ако ли от неволя, а то ми е служението поверено.
18 И тъй, коя е моята заплата? Тая, с проповедването си да положа евангелието Христово без иждивение, така щото да не злоупотребя моята власт в благовествуването.
19 Защото, като съм свободен от всички, заробих себе си на всичките за да придобия по-многото.
20 И на Юдеите бидох като Юдеин, Юдеите да придобия: на тези които са под закон като подзаконен бидох, за да придобия тези които са под закон.
21 На тези които немат закон бидох като че немам закон, (не че съм без закон пред Бога, но подзаконен на Христа,) за да придобия тези които немат закон.
22 На немощните като немощен бидох за да придобия немощните. На всичките станах всичко да би всекак да спася неколцина.
23 И това го правя за евангелието, да бъда на него съучастник.
24 Не знаете ли че които тичат на попрището всички тичат, а само един взема наградата? Така тичайте като да я получите.
25 И всеки подвижник от всичко се въздържа; и те за да вземат венец тленен, а ние нетленен.
26 И тъй, аз тичам така, не като на неизвестно нещо; така бъхта, не като че бия въздуха;
27 но уморявам телото си и порабощавам го, че като проповедвам на другите да не би да остана аз отхвърлен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16