Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Павел, призван с волята Божия апостол Исус Христов, и брат Состен,
2 на църквата Божия която е в Коринт, на освещените в Христа Исуса, на призваните светии, наедно с всичките които призовават на всеко место името на Исуса Христа Господа нашего, който е и техен и наш:
3 Благодат да бъде вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
4 Благодаря Богу моему винаги за вас за Божията благодат дадената вам чрез Исуса Христа,
5 че се обогатихте чрез Него във всичко, във всеко слово и всеко знание,
6 както се утвърди във вас свидетелството Христово;
7 така щото вие не оставате назад в никое дарование, като чакате откровението на Господа нашего Исуса Христа;
8 който ще и до край да ви утвърди да бъдете неповинни в деня на Господа нашего Исуса Христа.
9 Верен е Бог, чрез когото се призовахте в съобщение на Сина му Исуса Христа Господа нашего.
10 Моля ви се, братие, за името на Господа нашего Исуса Христа, всинца едно да говорите, и да нема раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.
11 Защото от домашните Хлоини ми явиха за вас, братие мои, че помежду ви имало разпри;
12 и това го казвам защото всеки от вас дума: Аз съм Павлов; А аз Аполосов; А аз Кифов; А пък аз Христов.
13 Да ли Христос се е разделил? Павел ли се разпе за вас? Или в Павловото име се кръстихте?
14 Благодаря Богу че не съм кръстил никого от вас освен Криспа и Гаия,
15 да не би рекъл некой че съм кръстил в мое име.
16 Кръстих още и Стефаниновия дом: освен тези не зная да ли съм кръстил другиго некого.
17 Защото не ме е проводил Христос да кръщавам, но да проповедвам евангелието; не с премъдрост в словото, да се не осуети кръстът Христов.
18 Защото словото за кръста на тези които погинват е безумство, а за нас които се спасяваме е сила Божия.
20 Де мъдрият? де книжният? де изкусният разисквател на този век? Не обърна ли Бог в безумство мъдростта на този свет?
21 Защото, понеже в Божията премъдрост светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез безумството на проповедта да спаси верващите.
22 Понеже Юдеите искат знамения, а Елините търсят мъдрост;
23 а ние проповедваме Христа разпет, за Юдеите съблазън, а за Елините безумство;
24 на самите обаче призвани, и Юдеи и Елини, Христа Божия сила и Божия премъдрост.
25 Защото Божието безумно е по-мъдро от человеците, и Божието немощно е по-крепко от человеците.
26 Понеже, братие, вижте вашето призвание, че измежду вас нема по плът мнозина мъдри, нито мнозина силни, нито мнозина благородни;
27 но Бог избра безумните на света, да посрами мъдрите, избра пак Бог немощните на света да посрами силните;
28 още и худородните на света и унищожените избра Бог, и тези които не са нищо, за да съсипе които са нещо;
29 да се не похвали пред него ни една плът.
30 А вие сте от него в Христа Исуса, който стана за нас от Бога мъдрост, и правда, и освещение, и изкупуване;
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16