Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Коринтяни 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Павел с Божията воля апостол Исус Христов, и Тимотей брат, към Божията църква която е в Коринт, и към всичките светии които са по всичка Ахаия:
2 Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
3 Благословен Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, Отец на милосердието и Бог на всеко утешение,
4 който ни утешава във всека наша скърб за да можем и ние да утешаваме тези които се намерват във всяка скърб с утешението с което ние сами се утешаваме от Бога.
5 Защото както се преумножават в нас страданията Христови, така чрез Христа се преумножава и утешението наше.
6 И скърбим ли, скърбим за вашето утешение и спасение което се действува чрез търпението на истите страдания, които страдаме и ние; ако ли се утешаваме, утешаваме се за вашето утешение и спасение;
7 и надеждата която имаме за вас е твърда; понеже знаем че както сте участници на страданията така и на утешението.
8 Защото не искаме да не знаете, братие, за нашата скърб която ни се случи в Азия, че твърде много се отеготихме, повече от силата си, така щото се отчаяхме и за живота си;
9 но ние сами в себе си взехме си осъждението на смъртта, за да не уповаваме на себе си, но на Бога който възкръсява мъртвите;
10 който е избавил нас от толкоз близка смърт, и избави ни; комуто се надеем че и пак ще избави,
11 когато и вие с молитва съдействувате за нас, щото поради даденото нам чрез мнозина дарование да бъде за нас от много лица благодарение.
12 Защото нашата похвала е това, свидетелството на нашата съвест че ние с простота и искреност по Бога, не с плътска мъдрост, но с благодат Божия, поминахме на света, а най-много между вас.
13 Защото не ви пишем друго освен това което четете или и познавате; а надея се че и до край ще познаете;
14 както ни отчасти и познахте че сме похвала вам, както и вие нам, в деня на Господа Исуса.
15 И с тази увереност исках да дойда при вас по-изпърво, за да имате втора благодат,
16 и през вас да мина в Македония, и пак от Македония да дойда при вас, и вие да ме изпроводите в Юдея.
17 И тъй, като беше това намерението ми, да ли съм лекоумно постъпил? или намерението ми е намерение плътско, за да бъде у мене ту: Ей, ей, ту: Не не?
18 Верен е Бог че словото ни към вас не стана Ей и Не.
19 Защото Исус Христос, Син Божий, проповеданият у вас от нас, от мене и Силуана и Тимотея, не стана Ей и Не, но в него стана Ей.
20 Защото всичките Божии обещания в него са Ей и в него Амин за слава Божия чрез нас.
21 А който ни утвърдява с вас в Христа, и който ни е помазал, е Бог;
22 който и запечата нас, и даде обручението на Духа в сърдцата ни.
23 И аз призовавам Бога за свидетел на моята душа че понеже ви щадя не съм дошел още в Коринт:
24 не че имаме власт на верата ви, но защото сме споспешници на радостта ви; понеже чрез верата стоите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13