Търсене в Библията онлайн
 
2 Коринтяни 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Истина, не ми е за полза да се хваля, защото ще дойда до видения и откровения от Господа.
2 Зная в Христа едного человека който, преди четиринадесет години, (в телото ли, не зная; вън от телото ли, не зная; Бог знае;) възхитен бе до третото небе.
3 И такъв един человек зная, (в тело ли, вън от тело ли, не зная; Бог знае,)
4 че бе възхитен в рай, и чу думи неизречени които не е простено человеку да ги говори.
5 С такъв человек ще се похваля, а с мене си нема да се похваля освен с немощите си.
6 Защото ако поискам да се похваля безумен не ще бъда, понеже ще река истина; но свеня се да не би помислил некой за мене повече от каквото ме види или чуе от мене.
7 И за да се не превъзносям за премногото откровения даде ми се трън в плътта ми, ангел Сатанин да ме мъчи, за да се не превъзносям.
8 За това нещо три пъти се молих Господу да го отмахне от мене;
9 и рече ми: Доволно ти е моята благодат; защото силата ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с крайно благодарение по-добре ще се похваля с немощите си, за да се всели в мене силата Христова.
10 За това, благодарен оставам в немощи, в укорения, в нужди, в гонения, в притеснения за Христа; защото когато съм немощен, тогаз съм силен.
11 Станах безумен с хвалбите си; вие ме принудихте; защото аз требваше от вас да се препоръчвам; понеже не съм бил по-долен от най-първите апостоли, ако и да съм нищо.
12 Знаковете на един апостол показаха се делом между вас във всеко търпение, със знамения и чудеса и сили.
13 Защото в какво останахте по-долни от другите църкви освен дето сам аз не ви отеготих? Простете ми тази неправда.
14 Ето, трети път съм готов да дойда при вас, и нема да ви отеготя; защото не искам вашето, но вас; защото не са длъжни чадата да събират имот за родителите, но родителите за чадата.
15 А пък аз с крайна радост ще иждивя и цел ще се иждивя за душите ви; съвсем че, като ви обичам аз повече, вие ме обичате по-малко.
16 Но тъй да е: аз ви не отеготих, а като хитър улових ви с измама.
17 Спечелил ли съм аз нещо от вас чрез некого от тези които изпроводих до вас?
18 Примолих се Титу, и с него проводих брата. Тит ли припечели нещо от вас? не с истия ли дух ходихме? не в истите ли стъпки?
19 Пак ли мислите че се оправдаваме пред вас? Пред Бога говорим в Христа. Всичко това, възлюблени мои, е за ваше назидание.
20 Защото се боя да не би като дойда да ви не намеря каквито ви желая, и аз да се не намеря за вас не какъвто ме желаете; да не би да има между вас разпри, завиждания, гневове, дразнения, одумвания, шептания, големеяния, бъркотии;
21 да не би кога дойда пак че ме смири Бог мой при вас, и оплача мнозина които са от напред съгрешили, и не са се покаяли зарад нечистотата, блудството и похотливостта които са сторили.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13