Търсене в Библията онлайн
 
2 Коринтяни 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
2 И преди рекох, и пак като че съм втори път при вас предказвам, и нине като не съм при вас пиша на тези които са изнапред съгрешили, и на всички други, че, ако дойда пак, нема да пощадя;
3 понеже търсите да опитате Христа който говори в мене, който към вас не е немощен, но е силен между вас.
4 Защото ако и да бе разпет в немощ, живее обаче със сила Божия; понеже и ние в него сме немощни, но със сила Божия ще живеем с него между вас.
5 Себе си изпитвайте да ли сте във верата; себе си опитвайте. Или не познавате вие себе си че Христос е във вас, освен ако че вие сте неудобрени.
6 И надея се че ще познаете че ние не сме неудобрени.
7 Моля Бога да не сторите нищо зло; не за да се покажем ние удобрени, но за да струвате вие доброто, а ние нека бъдем неудобрени;
8 защото не можем нищо против истината, но за истината можем.
9 Понеже се радваме когато ние сме немощни а вие сте силни; най-паче това и желаем, вашето усъвършенствуване.
10 За това, и като не съм при вас пиша това, щото кога дойда при вас да се не докарам строго по властта която ми е дал Господ за назидание, а не за разорение.
11 И тъй, братие, радвайте се, съвършенствувайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, мир имайте; и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас.
12 Поздравете се един друг с целуване свето.
13 Поздравяват ви всичките светии.
14 Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта Божия, и общението на Светаго Духа да бъде със всички вас. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13