Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Коринтяни 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 И това реших в себе си, да не дохождам при вас пак със скърб.
2 Защото ако оскърбявам аз вас, то мене кой ще развесели ако не този който е оскърбен от мене?
3 И това истото ви писах, че, кога дойда, да немам скърб от тези от които ми подобава радост да имам, като имам уверение на всинца ви че моята радост е радост за всички вас.
4 Защото от голема скърб и сърдечна тъга писах ви с много сълзи, не да се оскърбите, но да познаете големата любов която имам към вас.
5 Ако ли ме е некой оскърбил, не е оскърбил мене, но всинца ви отчасти, да не отеготя повече.
6 За такъв един доста е това запрещение от по-мнозината;
7 така щото напротив вие требва повече да му простите и да го утешите, щото такъв един да не бъде погълнат от безмерна скърб.
8 За това ви моля да утвърдите вашата към него любов;
9 понеже за това и писах за да ви позная с опит да ли сте на всичко послушливи.
10 А комуто вие прощавате нещо, прощавам му и аз; защото ако съм и простил нещо, комуто съм простил, за вас съм сторил това от Христово лице,
11 за да не добие преимущество над нас Сатана; защото не сме да не знаем неговите умишления.
12 И когато аз дойдох в Троада да проповедвам евангелието Христово, и ми се отвориха врата в делото Господне,
13 понеже не намерих брата си Тита не се успокои духът ми; но простих се с тех и излезох за в Македония.
14 Но благодарение Богу който ни прави винаги да сме победители в Христа, и на всеко место чрез нас явява уханието на неговото познание.
15 Защото ние пред Бога сме Христово благоухание за тези които се спасяват и за тези които погинват.
16 На едните сме ухание от смърт за смърт, а на другите ухание от живот за живот. И на това кой е доволен?
17 Защото не сме както многото онези които преправят словото Божие; но искренно и като от Бога, пред Бога в Христа говорим.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13