Търсене в Библията онлайн
 
2 Коринтяни 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Заради това, според както бидохме помилвани от Бога, туй служене като имаме не ни дотега;
2 но отрекохме се от скришността на срама, и не ходим с пронирство, нито с лъжа проповедваме словото Божие, но като изявяваме истината препоръчваме себе си пред Бога на съвестта на всекиго человека.
3 Ако ли е нашето благовествуване покрито, то е покрито за тези които погинват,-
4 за тези, неверните, на които богът на този свет е заслепил ума, да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, който е образ на невидимаго Бога.
5 Защото ние не проповедваме себе си, но Христа Исуса Господа, а себе си раби ваши заради Исуса.
7 И това съкровище имаме го в пръстни съдове, за да бъде превъзходството на силата от Бога, а не от нас.
8 Всекак се угнетяваме, но не сме в утеснение; в недоумение сме, но не в отчаяние;
9 гоними сме, но не оставяеми; обарят ни, но не погинваме.
10 Всекога носим на телото си умирането на Господа Исуса, за да се яви на телото ни и животът Исусов.
11 Защото ние живите винаги се предаваме на смърт за Исуса, да се яви и животът Исусов в смъртната наша плът.
12 Така щото смъртта действува в нас, а животът във вас.
14 понеже знаем че този който е възкръсил Господа Исуса ще възкръси и нас чрез Исуса и ще ни представи с вас наедно.
15 Защото всичкото е за вас, щото благодатта умножена поради благодарението на мнозината да преизобилва в слава Божия.
16 За това не ни дотегнува; но ако и да тлее външният наш человек, вътрешният обаче всеки ден се подновява.
17 Защото привременната наша лека скърб произвожда нам от много по-много вечна тежина на слава;
18 понеже ние не сматряме на видимите, но на невидимите, защото видимите са привременни, а невидимите вечни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13