Търсене в Библията онлайн
 
2 Коринтяни 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 И ние, като съдействуваме с него, умоляваме ви да не бъде у вас напраздно приемането на Божията благодат.
3 Ние в нищо не даваме никаква съблазън, да не би да се похули служенето;
4 но във всичко представяме себе си като служители Божии, в търпение големо, в скърби, в нужди, в утеснение,
5 в биения, в запирания, в бъркотии, в трудове, в неспания, в неядения,
6 с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с любов нелицемерна,
7 със словото на истината, със сила Божия, с оръжия на правдата в десната ръка и в левата;
8 в слава и безчестие, в хулене и захваляне; като прелъстници, а истинни;
9 като непознати, а опознати; като на умиране, а, ето, живеем; като наказвани, а не умъртвявани;
10 като оскърбени, а то винаги сме радостни; като сиромаси, но мнозина обогатяваме; като че нищо немаме,а пък всичко владеем.
11 Устата ни се отвориха към вас, о Коринтяни, сърдцето ни се разшири.
12 Вие не сте на утеснение в нас, но вътре във вас си на утеснение сте.
13 И тъй, отдайте ми това възмездие, (като на чада говоря,) разширете се и вие.
14 Не се съвпрягайте неподобно с неверните; защото каква смеса има правдата с беззаконието? или какво общение между виделината и тъмнината?
15 И какво съгласие има Христос с Велиара? или какъв дел има верният с неверния?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13