Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Коринтяни 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 И ние, като съдействуваме с него, умоляваме ви да не бъде у вас напраздно приемането на Божията благодат.
2 (Защото казва: "В прието време послушах те, и в ден на спасение помогнах ти;" ето сега време благоприятно, ето сега ден на спасение.)
3 Ние в нищо не даваме никаква съблазън, да не би да се похули служенето;
4 но във всичко представяме себе си като служители Божии, в търпение големо, в скърби, в нужди, в утеснение,
5 в биения, в запирания, в бъркотии, в трудове, в неспания, в неядения,
6 с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с любов нелицемерна,
7 със словото на истината, със сила Божия, с оръжия на правдата в десната ръка и в левата;
8 в слава и безчестие, в хулене и захваляне; като прелъстници, а истинни;
9 като непознати, а опознати; като на умиране, а, ето, живеем; като наказвани, а не умъртвявани;
10 като оскърбени, а то винаги сме радостни; като сиромаси, но мнозина обогатяваме; като че нищо немаме,а пък всичко владеем.
11 Устата ни се отвориха към вас, о Коринтяни, сърдцето ни се разшири.
12 Вие не сте на утеснение в нас, но вътре във вас си на утеснение сте.
13 И тъй, отдайте ми това възмездие, (като на чада говоря,) разширете се и вие.
14 Не се съвпрягайте неподобно с неверните; защото каква смеса има правдата с беззаконието? или какво общение между виделината и тъмнината?
15 И какво съгласие има Христос с Велиара? или какъв дел има верният с неверния?
16 И какво спогаждане има храмът Божий с идолите? защото вие сте храм на Бога живаго, както рече Бог: "Ще се заселя в тех, и в тех ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще ми бъдат народ."
17 За това, "Излезте от сред тех и отлъчете се," казва Господ, "и не се допирайте до нечисто;" и "Аз ще ви приема,
18 и ще ви бъда Отец, и вие ще ми бъдете синове и дъщери," казва Господ Вседържител.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13