Търсене в Библията онлайн
 
2 Коринтяни 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 При това, братя, известявам ви Божията благодат, дадена на църквите в Македония,
2 че, макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост.
3 Защото свидетелствувам, че те дадоха доброволно според силата си, и даже вън от силата си,
4 като ни умоляваха с голямо настояване, относно това даване, дано да участвуват и те в служенето на светиите.
5 И те не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господа и, по Божията воля, на нас;
6 така щото помолихме Тита да довърши между вас и това благодеяние, както го беше и започнал.
7 И тъй, както изобилвате във всяко нещо, - във вяра, в говорене, в знание, в пълно усърдие и в любов към нас, - така да преизобилвате и в това благодеяние.
8 Не казвам това като по заповед, но за да опитам искреността на вашата любов чрез усърдието на другите.
10 А относно това нещо аз давам тоя съвет, че така да го направите е полезно за вас, които лани бяхте първи не само да го правите, но и да желаете да го направите.
11 А сега го свършете и на дело, така щото както сте били усърдни в желанието, така да бъдете и в доизкарването, според каквото имате.
12 Защото, ако има усърдие, то е прието според колкото има човек, а не според колкото няма.
13 Понеже не искам други да бъдат облекчени, а вие утеснени;
14 но да има равенство, така щото вашето сегашно изобилие да запълни тяхната оскъдност, та и тяхното изобилие да послужи на вашата оскъдност; така щото да има равенство,
16 А благодарение на Бога, Който туря в сърцето на Тита същото усърдие за вас, което имаме и ние;
17 защото наистина прие молбата ни, а при това, като беше сам много усърден, тръгна към вас самоволно.
18 Пратихме с него и брата, чиято похвала в делото на благовестието е известна във всичките църкви;
19 и не само това, но още беше избран от църквите да пътува с нас за делото на това благодеяние, на което служим за славата на Господа, и за да се покаже нашето усърдие,
20 като избягваме това, - някой да ни упрекне относно тоя щедър подарък, който е поверен на нашето служение;
21 понеже се грижим за това, което е честно, не само пред Господа, но и пред човеците.
22 Пратихме с тях и другия ни брат, чието усърдие много пъти и в много неща сме опитали, и който сега е много по-усърден поради голямото му към вас доверие.
23 Колкото за Тита, той е мой другар и съработник между вас; а колкото за нашите братя, те са пратеници на църквите, те са слава на Христа.
24 Покажете им, прочее, пред църквите доказателство на вашата любов и на справедливостта на нашата похвала с вас.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13