Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Коринтяни 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Още, братие, обявяваме ви Божията благодат дадената на църквите в Македония;
2 че, като търпят големо утеснение, преумножената техна радост и дълбоката им нищета показаха преизобилно богатството на техната щедрост;
3 защото според силата си (това го свидетелствувам), и повече от силата си, доброволни се посочиха,
4 като ни умоляваха с големо приканване да приеме дара им и участието в служението на светиите;
5 и не само както се надеехме, но себе си отдадоха първом Господу, а после нам, с волята Божия;
6 така щото примолихме се на Тита както бе започел така и да доизкара във вас и това благодеяние.
7 И тъй, както изобилвате във всеко нещо, във вера и в слово и в разум и във всеко усърдие и в любовта си към нас, така да преизобилвате и в това благодеяние.
8 Това не ви го казвам като заповед, но чрез усърдието на другите да опитам и искреността на вашата любов;
9 защото знаете благодатта на Господа нашего Исуса Христа, че богат като бе стана сиромах за вас за да се обогатите вие с неговата сиромашия.
10 И на това аз давам съвет; защото е то полезно за вас които от лани започнахте не току да го правите, но и да го искате.
11 А сега свършете и да го правите, така що както е било усърдието да искате така да бъде и да го извършите от колкото имате.
12 Защото ако се появи от по-напред у некого усърдие, той е приет според колкото има, а не според колкото нема.
13 Понеже не искам да е на други облекчение, а на вас утеснение,
14 но да бъде равно, така щото вашето в сегашното време изобилие да запълни техното лишение, за да послужи и техното изобилие на вашето лишение; така щото да бъде изравнение,
15 според както е писано: "Който събра много, не му се преумножи; и който малко, не му не достигна."
16 А благодарение Богу, който вложи в сърдцето Титово истото усърдие за вас;
17 защото и молбата ни прие, но понеже имаше големо усърдие тръгна към вас самоволно.
18 Проводихме още с него и този брат, похваляемия във всичките църкви за евангелието,
19 (и не току това, но още избран е от църквите да пътува с нас за това благодеяние на което служим за славата на самаго Господа и за доказателство на вашето усърдие,)
20 като се свеним от това, да не би некой да ни похули поради това изобилие което е поверено на нашето служене.
21 Понеже промишляваме това което е добро, не само пред Господа, но и пред человеците.
22 Проводихме още с тех нашия брат когото много пъти в много неща сме опитали че има усърдие, а сега е много по-усърден поради многото на вас уверение.
23 Колкото за Тита, той е мой другар и сътрудник във вас; а колкото за братята наши, те са посланници на църквите и слава Христова.
24 Покажете прочее към тех и пред църквите доказателството на вашата любов и на нашата с вас похвала.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13