Търсене в Библията онлайн
 
Галатяни 1 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 Павел, апостол не от человеци, нито чрез человека, но чрез Исуса Христа и Бога Отца който го е възкръсил от мъртвите,
2 и всичките братя които са с мене, към църквите Галатийски:
3 Благодат да бъде вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Исуса Христа,
4 който даде себе си за греховете наши, за да ни избави от настоещия лукав век по волята на Бога и Отца нашего,
5 комуто славата да бъде във веки веков. Амин.
6 чудя се как вие от оногова който ви призова чрез благодатта Христова така скоро преминвате в друго благовествуване;
7 което не е друго; но има некои които ви смущават и искат да превърнат евангелието Христово.
8 Но ако би и сами ние или ангел от небето да ви проповеда друго евангелие освен онова което ви проповедахме, да бъде анатема.
9 Както по-горе рекохме, и сега пак казвам: Ако некой ви проповедва друго евангелие освен онова което приехте, да бъде анатема.
10 Защото человеци ли искам да склоня сега, или Бога? или искам да угодявам на человеци? Защото ако угодявах още на человеци, не щех да съм Христов раб.
11 Известявам ви, братие, че проповеданото от мене евангелие не е человеческо;
12 защото нито аз от человек съм го приел, нито съм го научил освен с откровение Исус Христово.
13 Защото сте чули некогашното мое в Юдейството повеление, как гонех твърде много църквата Божия и разорявах я.
14 И преуспевах в Юдейството повече от мнозина мои връстници в рода ми, понеже бех по-голем ревнител за отеческите мои предания.
15 А когато Бог, който бе ме определил от утробата на майка ми, и призвал чрез своята благодат, благоволи
16 да открие Сина своего в мене, за да го проповедвам между езичниците, от този час не се допитах до плът и кръв,
17 нито възлезох в Ерусалим при апостолите които беха преди мене, но отидох в Арабия, и пак се върнах в Дамаск.
18 После, след три години възлезох в Ерусалим, за да се видя с Петра, и останах при него петнадесет дена;
19 и другиго от апостолите не видех освен Якова брата Господня.
20 А това което ви пиша, ето, пред Бога изповедвам че не лъжа.
21 После дойдох в Сирийските и Киликийските страни;
22 и лично не бех познат на Юдейските в Христа църкви;
23 а слушаха само че той който некога ни гонеше сега проповедва верата която некога разоряваше.
24 И славеха Бога за мене.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6