Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Галатяни 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6 
1 После, след четиринадесет години пак възлезох в Ерусалим с Варнава, като взех със себе си и Тита.
2 И то възлезох по откровение та им предложих евангелието което проповедвам между езичниците, особно пред знаменитите, да не би напраздно да тичам или да съм тичал.
3 Но нито Тит, който бе с мене, ако и да беше Елин, не бе принуден да се обреже;
4 а тези лъжебратя които са се вкраднали и примъкнали да съгледателствуват нашата свобода която имаме в Христа Исуса за да ни поработят,
5 на тех ни на час не отстъпихме да им се покорим, и то за да пребъде във вас евангелската истина.
6 А за тези които се мислят че са нещо, каквито и да са били некога, мене ми е все едно; (Бог не гледа на лицето на человека;) защото знаменитите не ми приложиха нищо повече;
7 но напротив, щом видеха че бех поверен да проповедвам евангелието на необрезаните, както Петър на обрезаните,
8 (защото който подействува в Петра за апостолство между обрезаните подействува и в мене за в езичниците,)
9 и като познаха дадената мене благодат, Яков и Кифа и Иоан, които се виждаха че са стълпове, дадоха десници на общение на мене и на Варнава за да идем ние в езичниците, а те в обрезаните.
10 Искаха само да помним сиромасите; за което и се потрудих с усърдие това истото да сторя.
11 А когато дойде Петър в Антиохия възпротивих му се в очи, защото беше достоен за изобличение.
12 Понеже преди да дойдат некои от Якова ядеше наедно с езичниците; а когато дойдоха свенеше се и странеше от тех, защото се убоя от обрезаните.
13 И с него заедно лицемерствуваха и другите Юдеи; така щото и Варнава се увлече в това техно лицемерство.
14 Но аз, като видех че не постъпват право по истината евангелска, рекох на Петра пред всичките: Ако ти който си Юдеин, живееш езически, а не Юдейски, защо принуждаваш езичниците да юдействуват?
15 Ние които сме природно Юдеи, а не грешници от езичниците,
16 като знаем че не се оправдава человек от делата на закона, тъкмо с верата в Исуса Христа, и ние повервахме в Христа Исуса за да се оправдаем от верата Христова, и не от делата на закона; защото от делата на закона нема да се оправдае никоя плът.
17 Но като искаме да се оправдаем чрез Христа ако сме се намерили и ние грешни, то Христос на греха ли е служител? Да не бъде!
18 Защото, ако възсъздавам пак онова което съм развалил, показвам себе си престъпник.
19 Защото аз чрез закона закону умрех, да живея Богу.
20 Сраспех се с Христа, и сега вече живея не аз, но Христос живее в мене; а това що живея сега в плът, живея във верата на Сина Божия, който ме възлюби и предаде себе си заради мене.
21 Не отвъргам Божията благодат; защото ако оправданието бива чрез закона, то напраздно е Христос умрел.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6