Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Галатяни 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6 
1 О несмислени Галатяни, кой ви омая да се не покорявате на истината, вие пред очите на които Исус Христос се предначерта разпнат между вас?
2 Това само искам да науча от вас: От делата на закона ли приехте Духа, или от слушането на верата?
3 Толкоз ли сте несмислени че като започнахте с Дух, сега свършвате с плът?
4 Напусто ли толкоз пострадахте? ако наистина да е напусто!
5 Този който ви дава Духа и действува чудеса между вас, от делата на закона ли или от слушането на верата прави това?
6 както Авраам поверва в Бога, и вмени му се за правда.
7 И тъй, познайте че тези които верват, те са синове Авраамови.
8 И писанието, като предвиде че Бог чрез вера оправдава езичниците, предвъзвести Аврааму: "В тебе ще се благославят всите народи."
9 Така щото тези които верват благославят се наедно с вернаго Авраама.
10 Защото които са от делата на закона под клетва са, понеже е писано: "Проклет всеки който не пребъде във всичко което е писано в книгата на законът за да го прави."
11 А то, че никой не се оправдава чрез закона пред Бога, явно е по това че "праведният чрез вера ще живее."
12 И законът не е от вера; но "человекът който прави това което заповедва законът, ще живее чрез него."
13 Христос ни изкупи от клетвата на закона, понеже той стана клетва за нас; защото е писано: "Проклет всеки който виси на дърво;"
14 за да дойде благословението Авраамово чрез Исуса Христа на езичниците, така щото да приемем обещанието на Духа чрез верата.
15 Братие, по человечески говоря; но и человеческо завещание, като е потвърдено, никой го не разваля нито прилага в него нещо.
16 А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговото семе; не казва: "И на семената," като за много, но като за едного: "И на семето твое," което е Христос.
17 И това казвам, че завет предутвърден от Бога в Христа не може да го развали закон станал след четиристотин и тридесет години така щото да унищожи обещанието.
18 Защото ако е наследието от закона не е вече от обещание; но Аврааму с обещание го подари Бог.
19 И тъй, защо се даде законът? Приложи се по причина на престъпленията докле дойде семето към което стана обещанието; още, този закон вчинен бе чрез ангелите с ръката на един ходатай.
20 Но ходатаят не е на едного; а Бог е един.
21 И тъй, законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде! Защото ако би се дал закон който да може да оживотвори, то наистина правдата щеше да е от закона.
22 Но писанието затвори всичко под грех, за да се даде обещанието от верата в Исуса Христа на тези които верват.
23 А преди да дойде верата бехме под стражата на закона, затворени до времето на верата която имаше да се открие;
24 така щото законът стана нам детеводител към Христа да се оправдаем чрез верата;
25 но след идването на верата не сме вече под детеводител.
26 Защото всички сте синове Божии чрез верата в Христа Исуса;
27 понеже всинца които сте се в Христа кръстили, в Христа сте се облекли.
28 Нема вече Юдеин, нито Елин, нема раб, нито свободен, нема мъжки пол ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Исуса.
29 Ако ли сте вие Христови, то сте семе Авраамово, и по обещание наследници.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6