Търсене в Библията онлайн
 
Галатяни 3 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 О несмислени Галатяни, кой ви омая да се не покорявате на истината, вие пред очите на които Исус Христос се предначерта разпнат между вас?
2 Това само искам да науча от вас: От делата на закона ли приехте Духа, или от слушането на верата?
3 Толкоз ли сте несмислени че като започнахте с Дух, сега свършвате с плът?
4 Напусто ли толкоз пострадахте? ако наистина да е напусто!
5 Този който ви дава Духа и действува чудеса между вас, от делата на закона ли или от слушането на верата прави това?
7 И тъй, познайте че тези които верват, те са синове Авраамови.
9 Така щото тези които верват благославят се наедно с вернаго Авраама.
14 за да дойде благословението Авраамово чрез Исуса Христа на езичниците, така щото да приемем обещанието на Духа чрез верата.
15 Братие, по человечески говоря; но и человеческо завещание, като е потвърдено, никой го не разваля нито прилага в него нещо.
17 И това казвам, че завет предутвърден от Бога в Христа не може да го развали закон станал след четиристотин и тридесет години така щото да унищожи обещанието.
18 Защото ако е наследието от закона не е вече от обещание; но Аврааму с обещание го подари Бог.
19 И тъй, защо се даде законът? Приложи се по причина на престъпленията докле дойде семето към което стана обещанието; още, този закон вчинен бе чрез ангелите с ръката на един ходатай.
20 Но ходатаят не е на едного; а Бог е един.
21 И тъй, законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде! Защото ако би се дал закон който да може да оживотвори, то наистина правдата щеше да е от закона.
22 Но писанието затвори всичко под грех, за да се даде обещанието от верата в Исуса Христа на тези които верват.
23 А преди да дойде верата бехме под стражата на закона, затворени до времето на верата която имаше да се открие;
24 така щото законът стана нам детеводител към Христа да се оправдаем чрез верата;
25 но след идването на верата не сме вече под детеводител.
26 Защото всички сте синове Божии чрез верата в Христа Исуса;
27 понеже всинца които сте се в Христа кръстили, в Христа сте се облекли.
28 Нема вече Юдеин, нито Елин, нема раб, нито свободен, нема мъжки пол ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Исуса.
29 Ако ли сте вие Христови, то сте семе Авраамово, и по обещание наследници.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6