Търсене в Библията онлайн
 
Галатяни 4 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 Казвам още: До колкото време наследникът е младенец не различа в нищо от раб, ако и да е господар на всичко;
2 но е под настоятели и домостроители до назначения от бащата срок.
3 Така и ние когато бехме младенци бехме порабощени под стихиите на света;
4 а когато дойде изпълнението на времето, проводи Бог Сина си, който се роди от жена и стана под закона,
5 за да изкупи онези които беха под закона, за да възприемем усиновението.
6 И понеже сте синове, проводи Бог Духа на Сина си в сърцата ваши, който вика: Ава, Отче,
7 За това не си вече раб, но син; ако ли си син, то си и наследник Божий чрез Христа.
8 Но тогаз като не познавахте Бога служихте на тези които не са по естество богове;
9 а сега като познахте Бога, или да речем по-добре като бидохте познати от Бога, как се връщате към слабите и скъдните стихии на които пак изново искате да служите?
10 Дните сматряте, и месеците и времената и годините.
11 Боя се за вас да не би напусто да съм се трудил помежду ви.
12 Бъдете каквото аз, защото и аз съм както вие, братие, моля ви се: не сте ми сторили никаква неправда,
13 И знаете че най-напред ви проповедах евангелието като бех немощен по плът.
14 И вие не унищожихте, нито се погнусихте от моето в плътта ми изкушение, но приехте ме като ангела Божия, като Христа Исуса.
15 И тъй, кое беше вашето блаженство? понеже свидетелствувам за вас че, ако би било възможно, очите си бихте извъртели и бихте ми ги дали.
16 И тъй, аз неприятел ли ви станах защото ви казвам истината?
17 Показват към вас ревност не добра, но искат да ви отлъчат, за да имате вие ревност към тех.
18 Добре е да сте ревнители на доброто винаги, а не само кога се намервам между вас.
19 чадца мои, за които съм пак в мъки на раждане докле се образи Христос във вас,
20 искал бих да съм сега при вас и да променя гласа си, защото съм в недоумение за вас.
21 Кажете ми, вие които искате да сте под закон, не слушате ли закона?
22 Защото е писано че Авраам имаше двама синове, едного от рабинята и едного от свободната;
23 но този който бе от рабинята роди се по плът; а този който бе от свободната, по обещание.
24 И това е иносказаемо; защото те са двата завета, единий от Синайската гора, който ражда в рабство, и той е Агар;
25 защото Агар е гората Синай в Арабия; и спосреща се с днешния Ерусалим, и в рабство и с чадата си.
26 А горний Ерусалим е свободен, който е майка на всинца ни;
28 А ние, братие, чада на обещанието сме, както Исаак.
29 Но както тогоз роденият по плът гонеше роденаго по дух, така и сега.
31 И тъй, братие, не сме чада на рабинята, но на свободната.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6