Търсене в Библията онлайн
 
Галатяни 5 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 Стойте прочее постоянни в свободата с която ни Христос освободи, и не се подлагайте пак под иго на робство.
2 Ето, аз Павел ви казвам че ако се обрезвате Христос нема да ви ползува нищо;
3 А пак свидетелствувам на всекиго человека който се обрезва че е длъжен да изпълни всичкият закон.
4 Вие които се оправдавате чрез закона отстранихте се от Христа: отпаднахте от благодатта.
5 Защото ние чрез Духа ожидаме надеждата на оправданието от вера.
6 Защото в Христа Исуса нито обрезването има некаква сила нито необрезването, но вера която действува с любов.
7 Вие вървехте добре: кой ви възбрани да се не покорявате на истината?
8 Това предумване не е от оногоз който ви е призовал.
9 Малко квас всето тесто заквасва.
10 Аз съм уверен за вас в Господа че нема да помислите нищо друго; а който ви смущава, той ще подпадне под наказание, кой бил да бил.
11 И аз, братие, ако още проповедвам обрезване, защо още да ме гонят? тогаз би се махнала съблазънта на кръста.
12 Дано се отсечеха тези които ви развращават.
13 Защото вие, братие, на свобода бехте призвани, само не употребявайте свободата за причина на плътта, но с любов един друг си слугувайте.
14 Защото всичкият закон в една реч се изпълнява, сиреч, в тази: "Да възлюбиш ближнаго твоего както самаго себе си."
15 Ако ли се хапете един друг и се ядете, пазете се да не би един друг да се изтребите.
16 Прочее казвам: Ходете по Духу, и нема да извършвате похотите на плътта.
17 Защото плътта похотствува противното на Духа, а Духът противното на плътта; а те се противят едно на друго, така щото да не правите това което искате.
18 Но ако се водите от Духа не сте под закон.
19 И делата на плътта са явни: те са прелюбодеяние, блуд, нечистота, похотливост,
20 идолослужение, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, крамоли, раздори, ереси,
21 зависти, убийства, пиянства, кощунства, и подобните на тех; за които ви предказвам, както и предрекох, че които правят таквиз работи нема да наследят царството Божие.
22 А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосердие, вера,
23 кротост, въздържание: против таквиз нема закон.
24 А които са Христови разпели са плътта наедно със страстите и похотите й.
25 Ако Духом живеем, Духом и да ходим.
26 Да не биваме тщеславни, за да се раздразняваме един друг и един друг да си завиждаме.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6