Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Галатяни 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6 
1 Братие, ако и впадне человек в некое прегрешение, вие духовни поправяйте таковаго с дух на кротост; но пази и себе си да не би и ти изкушен да бъдеш.
2 Един другиму теготите носете, и така ще изпълните закона Христов.
3 Защото ако мисли некой себе си че е нещо, като не е нищо, лъже се с ума си.
4 Но всеки да изпитва своето дело, и тогаз ще има похвала само в себе си, а не в другиго;
5 защото всеки своето бреме ще понесе.
6 А този който се учи на словото Божие нека направя участник във всите си добрини тогоз който го учи.
7 Недейте се лъга: Бог поругаем не бива; понеже каквото посее человек това ще и да пожъне;
8 защото който сее в плътта си от плътта си ще тление да пожъне; а който сее в Духа от Духа ще живот вечен да пожъне.
9 Да не ни се додева да правим добро; защото ако се не уморяваме, на време ще пожънем.
10 И тъй, докле имаме време, да струваме добро на всички, а най-вече на своите по верата.
11 Вижте с колко едри букви ви писах с ръката си.
12 Които искат да покажат добър вид по плът, те ви нудят да се обрезвате, само да не бъдат гонени за кръста Христов.
13 Защото нито те които се обрезват пазят закона, но искат да се обрезвате вие за да се похвалят във вашата плът.
14 А аз да не бъде да се хваля освен с кръста на Господа нашего Исуса Христа, чрез когото е светът за мене разпет, и аз за света.
15 Защото в Христа Исуса нито обрезването има некоя сила, нито необрезването, но ново създание.
16 И на всички които живеят по това правило, мир на тех и милост и на Божия Израил.
17 От нине никой да ми не досажда; защото аз нося на телото си белезите на Господа Исуса.
18 Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде, братие, с вашият дух. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6