Търсене в Библията онлайн
 
Ефесяни 1 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 Павел с волята Божия апостол Исус Христов до светиите които са в Ефес, и верните в Христа Исуса:
2 Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
3 Благословен Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който е благословил нас с всеко духовно благословение в небесно блаженство в Христа;
4 както е избрал нас в него преди създание мира да бъдем свети и непорочни пред него в любов;
5 като ни е предопределил да бъдем усиновени нему чрез Исуса Христа, по благоволението на своята воля,
6 за похвала на славната си благодат, с която е обдарил нас чрез Възлюбленаго си;
7 в когото имаме изкупуването чрез кръвта му, прощението на прегрешенията по богатството на неговата благодат,
8 която е преумножил в нас с всека премъдрост и разум,
9 като ни обади тайната на своята воля по своето благоволение което е от по-напред положил в него си;
10 в устроение на изпълнението на времената да съвокупи в Христа всичко, и което е на небесата и което е на земята; в него
11 в когото и наследие добихме, предопределени като бехме на това според намерението на Бога който действува всичко по съвета на своята воля,
12 да бъдем за похвала на славата му ние които се от напред надеехме на Христа;
13 на когото и вие уповахте като чухте словото на истината, сиреч, благовествуването на вашето спасение, в когото и като повервахте бидохте запечатани с обещания Свети Дух,
14 който е обручение на нашето наследие до изкупуването на стяжанието си, за похвала на неговата слава.
15 За това и аз, като чух верата ви в Господа Исуса и любовта ви към всичките светии,
16 не преставам да благодаря Богу за вас, и да ви поменувам в молитвите си;
17 да би Бог на Господа нашего Исуса Христа, Отец на славата, дал вам дух на премъдрост и на откровение за да го познаете,
18 и да просвети сърдечните ваши очи за да познаете каква е надеждата на призванието му, и какво е богатството на славното негово в светиите наследие,
19 и колко е превъзходно величието на неговата сила към нас които верваме, по действието на държавната негова крепост
20 която подействува в Христа като го възкръси от мъртвите, и тури го да седне от десната си страна на небеса,
21 по-горе от всеко началство, и власт, и сила, и господство, и от всеко име с което се именуват, не само в този свет, но и в бъдещия;
22 и всичко покори под нозете му; и постави го над всичко, глава на църквата,
23 която е неговото тело и изпълнението на тогоз който изпълнява все във все.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6