Търсене в Библията онлайн
 
Ефесяни 2 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 Съживи и вас които бехте мъртви в престъпленията и греховете,
2 в които сте некога си ходили според обичая на този свет, по княза на въздушната власт, духа който действува нине в синовете на противлението;
3 между които и ние всинца сме живели некога си в похотите на нашата плът, като сме правили волята на плътта и на помислите, и по естество сме били, както и другите, чада на гнева.
4 Бог обаче, който е богат в милост, за големата си любов с която ни възлюби,
5 и като бехме мъртви в престъпленията, оживи ни наедно с Христа, (по благодат сте вие спасени,)
6 И съвъскръси ни и турна ни наедно да седнем в небесно блаженство в Христа Исуса;
7 да покаже на идещите векове премногото богатство на своята благодат с добрината си към нас в Христа Исуса;
8 защото по благодат сте спасени чрез верата; и това не е от нас; Божий дар е:
9 не от дела, за да се не похвали никой.
10 Защото негово сме творение създадени в Христа Исуса за добри дела, които е Бог предуготвил да ходим в тех.
11 За това, помнете че вие некога си по плът езичници, наричани необрезани от тези които се наричат обрезани, с обрезване на плътта което става с ръце,
12 че в онова време бехте без Христа, отчуждени от гражданството Израилево, и странни от заветите на обещанието, без да имате надежда, и без Бога бехте на света;
13 а сега в Христа Исуса вие които некога си бехте далеко станахте близу чрез кръвта Христова.
14 Защото той е нашият мир, който направи двете едно, и развали средната стена на преградата;
15 като унищожи враждата с плътта си, закона на заповедите с постановленията, за да създаде в себе си двата в един нов человек, и да направи мир,
16 и в едно тело да примири и двамата с Бога чрез кръста като уби на него враждата;
17 и като дойде проповеда благовестието на мира на вас които бехте далеко, и на тези които беха близу;
18 защото чрез него и едните и другите имаме достъп при Отца в един Дух.
19 За то, не сте вече странни и пришелци, но съграждани на светиите и свои на Бога.
20 Понеже бидохте съзидани на основанието на апостолите и пророците, като е краеъгълен камик сам си Исус Христос,
21 на когото всичкото здание сглобявано расте за храм свет Господу;
22 на когото и вие наедно се зиждате за жилище Божие, чрез Духа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6